Aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laste vanemate tugigrupp

Sageli ei soovi vanemad pöörduda oma murega terapeudi poole, kuid nad on valmis vabas õhkkonnas oma lapsest rääkima.
Üheks selliseks võimaluseks on osa võtta lapsevanemate tugirühma tööst, mis toimub TÜK Lastefondi kogemusnõustajate eestvedamisel Tartu Herbert Masingu Koolis 1 x kuus neljapäeviti, algusega kell 17.00

See annab lastevanematele võimaluse:

  • paremini mõista ja aru saada oma lapse eripärast;
  • tagada lapse parem toimetulek erinevates sotsiaalsetes keskkondades;
  • jagada teiste samas olukorras olevate lastevanematega oma kogemusi;
  • turvalises vestlusringis oma muremõtteid jagada ja tunnetada, et ei olda oma probleemideringis üksi;
  • leida toetust ja mõistmist;
  • saada välja kodusest suletud ringist ja samas tegelda oluliste igapäevateemadega.

Veebruar - 18.02.2016 kell 17:00
ATH laps kodus ja koolis. Lapse vajadused kodus ja koolis

Märts - 17.03.2016 kell 17:00
Ideaalile lähemale. Kas kõikesuutvaid vanemaid ja õpetajaid on olemas?

Aprill - 21.04.2016 kell 17:00
Kuidas taltsutada konflikte ja viha?

Mai - 19.05.2016 kell 17:00
Mis meid motiveerib? Mis teeb meid õnnelikumaks ja paremaks?

Täpsem lisainfo asub siin!

2015 a. sügisel peetud kohtumiste info leiate siit!

2014/2015 õppeaastal peetud kohtumiste info leiate siit!

 

 

Teated