Depressiooni ja bipolaarse häire Tartu tugigrupp

18. jaanuaril algab järjekordne kohtumisaasta Tartu depressiooni ja bipolaarse häire tugigrupil, kes tegutseb arengukeskuse Avitus egiidi all. Kohtume kell 18.00 Tartus, Herbert Masingu kooli raamatukogus, Vanemuise tn 33, I korrus. Tugigruppi on oodatud inimesed, kellel on kas diagnoositud depressioon või bipolaarne häire või kellel esineb erinevaid meeleoluhäireid. Samuti on oodatud eelnimetatud inimeste lähedased, sest väga oluline on ka probleemide mõistmine, neist arusaamine.

  • 18. jaanuar
  • 1. ,15. veebruar
  • 1. ,15., 29. märts
  • 12., 26. aprill
  • 10., 24. mai
  • 7. juuni

Tugigrupis osalemisel on väike omaosalus - töötavatel inimestel 3 eurot kord, ülejäänutel 2 eurot kord.

NB! Pikem ja üldisem info on kättesaadav Arengukeskus Avituse lehel

Tartu grupi praktiline info ja sooviavalduse saatmine siin

 

 

Teated