Tartu Herbert Masingu Koolis tähistatakse igal aastal mitmeid traditsioonilisi üritusi.

Aktused:

  • 1. septembri avaaktus;
  • Eesti Vabariigi aastapäeva aktus;
  • Emadepäeva aktus;
  • Viimase koolikella aktused;
  • Lõpuaktused.

Muud üritused:

Sügise sünnipäeva tähistamine - näitus sügisandidest ja –kompositsioonidest;

Õpetajate päev - gümnaasiumiastme õpilased rakendavad oma õpetajavõimeid;

Rebaste ristimine - 10 klassi õpilased tõestavad end läbi erinevate katsumuste, et on gümnaasiumiastme õpilasteks igati valmis;

Rahvakalendri tähtpäevade (mardipäev, kadripäev) tähistamine - algklasside õpilased riietuvad nendel tähtpäevadel vastavatesse riietustesse. Ühiselt tutvustavad õpetajad õpilastele rahvakombeid. Lauldakse, mängitakse ja tantsitakse koos;

Spordipäevad - sügist spordipäeva tähistame „Reipalt koolipinki“ raames. Eesmärk on viia lapsed loodusesse ja pakkuda neile erinevat tegevust liikumise näol. Talvel toimuvad väikesed liulasud Toomemäel. Kevadine spordipäev meenutab aga väikest olümpiat, kus toimuvad sportlikud võistlused nii individuaalselt kui ka võistkondlikult;

Eesti päev - seotud kodanikupäevaga. Algab piduliku aktusega, millele järgnevad õpitoad külalistega erinevatest valdkondadest;

Jõulupidu, jõuluball - jõulupidu toimub 1. – 6. klassidele, jõuluball 7. – 12. klassidele;

Advendiaja tähistamine - advendiküünla süütamine ja ühine jõululaulude laulmine;

Sõbrapäev - töötab sõbrapostkast. Sõbrapäeva disco algklassidele;

Naljapäev - vastavalt etteantud teemale, riietume lustlikult ja naljakalt;

Südamenädal - kooli arst ja medõde käivad klassides rääkimas tervislikust eluviisist;

Stiilipäevad - riietumine vastavalt etteantud teemale;

Kauni käekirja võistlus - toimub algklasside õpilastele;

Näidendite päev - erinevate klasside õpilased esinevad näidenditega;

Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele - direktor tänab pidulikul vastuvõtul tublisid õpilasi ja nende vanemaid;

Ainepäevad / -nädalad - emakeelepäev, võõrkeelte päev, matemaatikanädal, ajaloonädal, muusikanädal ja kunstinädal;

Jutupäev - jutupäeva eesmärgiks on arendada õpilastel jutustamise oskust ning anda juurde esinemisjulgust. Nii õpilased kui ka õpetajad saavad rääkida oma elu vahvatest ja huvitavatest seikadest;

Leivanädal - koostöös koolisööklaga tutvustame erinevaid leivasorte ja räägime leiva tähtsusest;

Ülemaailmne kätepesupäev - kampaaniavormis päev, mis rõhub õige kätepesu hügieeni;

Mälumäng - hõlmab tunnis õpitut praktilise tegevusega;

Kuldvillak - mänguline teadmiste kontroll;

Uisutamine - toimub Tartu Lõunakeskuses detsembris, jaanuaris ja veebruaris;

Muinasjutupäev - ainetundides käsitletakse erinevaid muinasjutte, mida loevad ette nii õpilased kui ka õpetajad;

Jalgapalliturniirid - võistlused erinevatele vanuseastmetele;

Vastlapäev - kelgutamised, uisutamised ja suusatamised ning vastlakuklite söömine;

Lemmikloomanädal - selle nädala raames toovad õpilased ja õpetajad kooli oma lemmikloomad;

Kevadised õuesõppepäevad - orienteerutakse ja matkatakse.

 

 

Teated