Tartu Herbert Masingu Koolil täitus 2013. aastal 20. õppeaasta Tartu linna üldhariduskoolina. Tähtsat sündmust tähistati mitmekülgselt terve nädala jooksul 25. veebruarist 3. märtsini.
Sünnipäevanädalaks ehiti kool pidurüüsse, üles seati õpilastööde näitused ning kooli tegemisi ja ajalugu kajastavad stendid. Õpetajarolli esindasid pidunädala puhul vilistlased ja külalised.

Reedel, 1. märtsil oli klassijuhatajapäev. Dorpati konverentsikeskuses peeti kooli juubeli puhul hariduskonverentsi, mis kandis pealkirja „Tabamata ime“.Konverentsil osalesid lapsevanemad, õpetajad, tugispetsialistid, koolijuhid ja haridusvaldkonnas töötavad ametnikud.

Laupäeval 2. märtsi pärastlõunal meenutasime üheskoos möödunud kooliaastaid ning tähtsaid hetki kooli ajaloos. Nostalgiatunnid toimusid vanas koolimajas Kalevi tänaval ning need juhatas sisse praegune direktor Tiina Kallavus. Kohtumisest võtsid osa nii vilistlased, õpetajad kui külalised. Huvitavaid jutte eelnevatest kooliaastatest, milledest esimene algas teadaolevalt juba 1946. aastal, oli palju. Endises koolimajas oli võimalik ringi vaadata ja saada osa majatäiest mälestustest. Avatud oli ka kohvik.

Hiljem samal päeval avati ka Tartu Herbert Masingu Kooli uksed aadressil Vanemuise 33, kus huvilised said end kurssi viia kooli tänaste ruumide ja tegemistega.

Õhtul toimus pidulik kontsertaktus, mis päädis juubelipeoga vilistlastele ja endistele ning praegustele töötajatele. Väga põnevaks kujunes õpilastööde näitus-oksjon, kus väärt kunstiteosed endale uued omanikud said.

Juubelikonverents “Tabamata ime”

Reedel, 1. märtsil pidasime Dorpati konverentsikeskuses hariduskonverentsi „Tabamata ime“.

Konverentsil lahati kogu psüühiliste erivajadustega lastega seotud probleemide spekter, sh neuropsühholoogia ja psühhiaatria küsimused, perede ja laste sotsiaalprobleemid, võrgustikutöö ning juhtumikorraldus. Kaardistati õpikeskkonna ja finantseerimismudeli sõlmpunkte.

Konverentsil esinesid:

Aaro Toomela, Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi professor ‒ Psüühiliste erivajadustega laps neuropsühholoogi pilgu läbi

Anu Susi, Tartu Ülikooli Kliinikumi lastepsühhiaater ‒ Kuidas pusletükke sobitada? Kes on psüühiliste erivajadustega laps ja kuidas teda eristada tavalapsest?

Tiina Kangro, ajakirja „Puutepunkt“ ja ETV saatesarja „Puutepunkt“ produtsent ‒ Ühiskond, pere ja erivajadustega laps

Airiin Demir, kliiniline psühholoog, multisüsteemse teraapia spetsialist ‒ Tõsiste käitumishäiretega noorte taastusabi Norra ja Eestis näitel

Anne Daniel-Karlsen, arst-lastepsühhiaater – Keeruline laps: emotsionaal- ja käitumisprobleemidega lastest Eesti ja Norra kogemuse põhjal

Mai Suuder, THMK õpetaja ‒ Autismispektri häiretega laste õpetamine TEACCH meetodi järgi

Tiina Kallavus, THMK direktor ‒ HEV last toetava tervikliku võrgustikutöö tegelik olukord ja parandamisvõimalused Eestis praktiku kogemuse läbi

Vallo Reimaa, TTG direktor ‒ Päeva kokkuvõte: Psüühiliste hariduslike erivajadustega õpilase arengut toetava haridusmudeli põhijooned

 

 

Teated