Õpilaste toimetuleku toetamiseks ja sotsiaalse aktiivsuse tõstmiseks teeb meie kool erinevates vormides koostööd paljude kooliväliste riigi-, kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori organisatsioonide ning asutustega. Põhilisteks koostööpartneriteks on erinevad ravi- ja nõustamisasutused, sotsiaalhoolekandeasutused, rehabilitatsiooniasutused, koolid ja lasteaiad ning huvikoolid, nende seas:

MTÜ Päikeseratas

Lõuna-Eesti laste ja noorte vaimse tervise keskus

Lõuna-Eesti laste ja noorte vaimse tervise keskuse Facebooki leht

SA TÜ Kliinikum Psühhiaatriakliinik

Lastefond

Eesti Autismiühing

Sverresson OÜ

Tartu Ülikooli Pedagogicum

Tartu linna Sotsiaalosakond

Tartu linna Tervishoiuosakond

Tartu Maavalitsus

Kui soovite meie kooliga koostööd teha, võtke meiega ühendust - oleme alati avatud uuteks koostöövõimalusteks õpilaste huvitegevuse, praktika- ja edasiõppimisvõimaluste ning tervise edendamisel, ent ka erivajadustega õpilasi puudutavate teadmiste ja oskuste vahetamise vallas!

 

 

Teated