Koolivaheaja sügislaager

Jätkuks suvelaagrile korraldame 1.-6. klasside õpilastele sügisesel koolivaheajal sügislaagri. Igale laagripäevale on planeeritud erinev tegevus, näiteks külastame Trükimuuseumi, Tartu seiklusparki, Lille Maja, Latika talu ja käime kinos. Laagri kasvatajateks on meie kooli õpetajad.

Rehabilitatsiooniprogramm lastele, kellel on raske ja püsiv psüühikahäire

Rehabilitatsiooniprogramm lastele, kellel on raske ja püsiv psüühikahäireRehabilitatsiooniprogramm raske ja püsiva psüühikahäirega lastele, on koostatud Sotsiaalkindlustusameti tellimusel ja Norra finantsmehhanismi 2009-2014 poolt rahastatud pilootprojekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames.

Loe lisaks

Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“.

Loe lisaks

Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine.

Loe lisaks

Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuste osutamine psüühikahäirega lastele

Norra Finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatud programmi „Rahvatervis” eeldefineeritud pilootprojekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames sõlmisid Sotsiaalkindlustusamet ja Tartu Herbert Masingu Kool lepingu teenuse „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuste osutamine psüühikahäirega lastele“ osutamiseks. Teenuse osutamise eesmärk on tagada lapsele võimetekohane kiire tagasipöördumine täisväärtuslikku igapäevaellu integreerides vajaduspõhiselt tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusteenuseid.

Loe lisaks

Tartu Herbert Masingu Kooli keldrikorruse ruumide renoveerimine ja kasutusele võtmine

2009-2010. aastal renoveeriti regionaalarengu fondi toel loomekeskuse jaoks kogu kooli keldrikorrus, mis nõukogude ajal oli ette nähtud hoopis tuumavarjendiks.

Loe lisaks

 

 

Teated