Anna Freud Schule

Kool asub Saksamaal, Kölnis.

Anna-Freud- Schule on loodud kehapuudega, krooniliste haigustega ja psühhosomaatiliste haigustega laste jaoks. See kool on väga populaarne ja kõrges hinnas kohalikus haridusmaastikul. Lastevanemate seas on hinnatud väikesed klassikomplektid (klassis õpib 8-12 last), õpetajate ja tugispetsialistide vaheline intensiivne koostöö arendamaks last arvestades kõiki tema eripärasid. Viimastel aastatel on erivajadustega laste klassis kindlasti ka paar tavaõpilast, kes on huvitatud õppimast sõbralikkus ja avatud õpikeskkonnas.

Koolil on olemas ka õpilaskodu, kus saavad elada kaugemalt pärit õpilased.

Koolis õpivad lapsed alates 5. klassist, peale 10. klassi on võimalik edasi õppida eriala kohalikus kutsekoolis, samas on võimalik tublimatel jätkata õpinguid oma koolis gümnaasiumiastmes ja seada oma tulevaseks eesmärgiks jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Koolimeeskonda kuuluvad õpetajad, terapeudid, sotsiaalpedagoogid, hooldajad ja vabatahtlikud. Koostöö on suunatud õppurile, et teda aidata ja toetada tema haridusteel.

Kooli eesmärk on arendada lapse isiksust tema kognitiivseid, emotsionaalseid ja somaatilisi eripärasid arvestades. Peale akadeemiliste õppeainete pakutakse õpilastele ka mitmekülgset huviharidust, mis elavdab koolielu, muudab vaheldusrikkamaks ja lõbusamaks igapäevast õppimist. Õpilased osalevad kunstiringis, muusikaringides, spordigruppides.

Kooli koduleht

Tölö kool

Tölö kool on Lõuna-Häme maakonnas, 18 000 elaniku Forssa linnas asuv pôhikool. Kool avati 1979. aastal.

Tölö koolis õpib 236 öpilast, kellest 114 on erivajadustega õpilased. Koolis on erivajadustega õpilastele väikeklassid esimesest kuni üheksanda kassini. Väikeklasside õpilasmäär on 10. Kooli personali suurus on 48 inimest, nendest 23 on põhikohaga õpetajad ja ülejäänud abiõpetajad.

Tölö kool pakub õppimisvöimalust ka ümberkaudsete valdade erivajadustega õpilastele.

Kooli koduleht

Facebooki leht

 

 

Teated