Uurimistööde ajakava 2016/2017. õppeaastal

  • 17.02.2017 - uurimustööde I osa ( eesmärk, meetod)
  • 17.03.2017 - uurimustööde II osa ( tulemused, analüüs, arutelu, järeldused)
  • 21.04.2017 - uurimustöö esitamine
  • 05.-19.05.2017 - uurimustöö korrigeerimine
  • 07.06.2017 - uurimustöö kaitsmine

Loovtööde ajakava 2016/2017. õppeaastal

  • 21.11.2016 - Loovtöö teema ja juhendaja on valitud
  • 5.05.2017 - Eelkaitsmine ehk loovtöö on valmis ning esitatakse komisjonile eelhindamiseks. Komisjon annab tagasisidet vajalike paranduste kohta.
  • 2.06.2017 - Loovtöö kaitsmine ehk loovtöö on läbinud eelkaitsmise ning hindamiskomisjoni poolt kaitsmisele lubatud.

Loovtööde juhend

 

 

Teated