Somaatiliste haiguste, kehapuuete või psüühikahäireega laste jaoks on oluline, et nende õppetöö oleks kohandatud õpilaste tervislikust seisundist lähtuvatele individuaalsetele hariduslikele vajadustele vastavaks. Selleks kasutame individuaalse õppekava erinevaid lahendusi.

Meie koolis on õpilaste arv klassides on vähendatud (ülempiir tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste klassis 8 ning raskete somaatiliste puuetega õpilaste klassis 12). Õppekorpuses asub lift. Nooremates klassides töötavad lisaks õpetajale veel ka abiõpetajad.

Meie jaoks on väga oluline ka tihe tagasiside lapsevanematele, milleks pakub häid võimalusi Stuudium, samuti koolipoolne kiire ühendusevõtmine probleemide ilmnemisel. Loe lisaks koostööst lapsevanematega.

Läheneme olukordade lahendamisele alati juhtumipõhiselt, kaasates vajalikke tugispetsialiste (psühholoog, psühhiaater, logopeed, meditsiiniõde/kooliarst, sotsiaalpedagoog, füsioterapeudid) ning õpilase õppeprotsessis osalevaid aineõpetajaid. Vajadusel rakendatakse õpiabi, koostatakse õpilasele individuaalne õppekava või käitumise tugikava.

Kohandatud õppetööga klassid asuvad Vanemuise 33 hoones ehk A-korpuses (fuajeest paremal). Keldrikorrusel asub loovusteraapia osakond, mis pakub erinevid võimalusi kunsti ja käsitööga tegelemiseks. Samuti on keldrus rahunemis- ja puhkeruumid.

Loe lisaks ka huvitegevuse ja terviseedenduse kohta.

 

 

Teated