Õppetöö paremaks korraldamiseks on koolis moodustatud järgmised ainesektsioonid:

  1. klassiõpetajate ainekomisjon;
  2. klassijuhatajate ainekomisjon (Kolleegium);
  3. looduainete ainekomisjon;
  4. humanitaarainete ainekomisjon;
  5. reaalainete ainekomisjon;
  6. võõrkeelte ainekomisjon;
  7. struktureeritud õpikeskkonnaga klasside sektsioon (SÕKS)
  8. oskusainete ainekomisjon
  9. tugigrupp

Tutvu ainekomisjonide koosseisuga

 

 

Teated