Põhiliseks töövormiks on koosolekud, mis kutsutakse kokku vajadusel või neli korda aastas. Kõikide koosolekute kohta koostatakse protokollid.

Tervisenõukogu ülesanded on:

  • määrata vastutajad tervisenõukogu tegevuse eest
  • koostada tegevuskava ja analüüsida selle täitmist
  • organiseerida tervist edendavaid/parendavaid/ennetavaid üritusi
  • organiseerida tervislikku koolitoitlustamist
  • organiseerida osalemist tervistedendavates projektides

 

 

Teated