Tartu Herbert Masingu Kooli keldrikorruse ruumide renoveerimine ja kasutusele võtmine

Tartu Herbert Masingu kooli õpilaste eripäraste annete väljaarendamiseks pakub mitmesuguseid võimalusi kooli loomekeskus, millest esimesena alustas 2006. aastal tegevust savikoda. 2009-2010. aastal renoveeriti regionaalarengu fondi toel loomekeskuse jaoks kogu kooli keldrikorrus, mis nõukogude ajal oli ette nähtud hoopis tuumavarjendiks. Sellest annavad veel praegugi märku lõpmatult paksud betoonmüürid ja laburünditaolised põnevad ruumisopid. Samas on endale ruumid leidnud ka kooli õpilasesindus, kes püüab õpilaste huvitavamaks ja noortepärasemaks muuta.

kelder projekt

Keldrikorruse renoveerimist toetasid:

kelderlogo

Teated