THMK huvikeskuse eesmärgiks on aidata õpilastel avastada ja avardada oma huvisid, andeid ja vaba aja tegevusaktiivsust mitmekülgsete huvi- ja loovtegevuse pakkumise ning ürituste korraldamise kaudu.

THMK huvikeskus

Huvikeskus pakub mitmekülgseid huvi- ja loovtegevuse ringe, korraldab koolis traditsioonilisi üritusi, nagu aktused, aine- ja tähtpäevad, kontserdid ja spordipäevad, mis toovad kokku õpilased, õpetajad, pereliikmed ja kooli vilistlased.

Lisaks sellele korraldab huvikeskus ka õpilastele pikepäevarühmasid ja koolivaheaja laagreid, mis aitavad lastel sisustada oma vaba aega arendavate tegevsute ja huvitavate seiklustega.

Huvikeskuse oluliseks missiooniks on ka koolipere mälestuste kogumine ja talletamine kooli ajaraamatutesse ja almanahhidesse.

Teated