Tartu Herbert Masingu Kooli õpilastele toimuvad sügis-, kevad- ja suvevaheajal laagrid. Laagriprogramm sisaldab erinevaid loomingulisi, käelisi ning sportlikke tegevusi, mis arendavad laste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekut väljaspool koolikeskkonda. Lisaks aitab see peredel sisustada koolivaheaegasid.

Laagri raames on külastatud talusid, et näha, kust pärineb toit meie lauale ning kuidas elavad loomad. Koos pannakse käed külge näiteks nii seebiviltimisele kui ka istutatakse taimi. Samuti külastatakse koertehoidu, kus loomade eest hoolitsedes ning nendega tegeledes areneb empaatiavõime. Sportlike tegevustena käiakse erinevates seiklusparkides ning mängitakse pallimänge.

Üheks laste meeliskohaks on Makerlab, kus erinevad insenerid ja leidurid lastega meisterdavad ja kunsti teevad. Kindlasti on üheks laagriprogrammi osaks ka koos kokkamine, mis teeb alati kõhule pai ja meele rõõmsaks. Külastatakse ka erinevaid noortekeskusi ja töötubasid.

Meie koolivaheaja laagrilaste meelispartneriteks on olnud Makerlab, Latika Talu, Tartu Koertehoid, Tartu Seikluspark OÜ.

Tavaliselt on ühe laagrirühma suuruseks 5 last ning kaasas alati 2–3 kasvatajat, et oleks aega lapsi individuaalselt juhendada ning nendega toimetada. Registreerimisinfo läheb üles Stuudiumisse tavaliselt paar nädalat enne laagri toimumist.

laager 2

laager 3

laager 4

laager 5

laager 6

Teated