I ja II kooliastme õpilastele korraldab huvikeskus pikapäevarühma kooli O-korrusel. Pikapäevarühmas on II vahetuse lastel võimalik sisustada aega koolipäeva alguseni ning I vahetuse lastel täita koolipäeva lõpu ja huviringide vm vahele jäävat aega. Pikapäevarühma fookuses ei ole koduste õppeülesannete tegemine, vaid sotsiaalsete oskuste arendamine mänguliste tegevuste kaudu. Pikapäevarühma registreerumine toimub Arno keskkonna (http://www.tartu.ee/arno/) kaudu.

Teated