Koolibänd

7.-12. klass

E kell 14.35-16.00

Koolibänd on tegutsenud meie koolis juba aastaid. Vahelduva eduga on bändi juhendanud nii oma kooli õpetajad kui inimesed väljastpoolt. Sel õppeaastal on bändi juhendajaks Paul Neitsov. Omandatakse esmaseid mänguvõtteid ning musitseeritakse nii enda rõõmuks kui ka kooli üritustel.


Kitarristuudio

5.-12. klass

E kell 16.00-17.00

Huvilistele, kes soovivad kitarrimänguga tutvust teha või juba omandatud oskusi edasi arendada.

Juhendaja: Paul Neitsov.
Osavõtutasu: 10 € kuus


Jalgpall

1.-3. klass

E ja K 16.30-17.30

4.-5. klass

E ja K 17.30- 18.30

Viib läbi jalgpalliklubi Welko, info ja registreerimine: http://www.jkwelco.ee/tuletrenni


Inglise keele ring

1.-2. klass

T 11.50-12.35 raamatukogus

Inglise keele ringis tutvume keelega lauldes, mängides, uudistades pilte ja liikudes teemade vahel tähestiku alusel. Varem inglise keelega kokku puutunud õpilased saavad keskenduda sõnade õigele hääldusele ja laulude õppimisele.

Juhendaja: Triin Koorits

Osavõtutasu: 1x45 min nädalas 5 € kuus


Inglise keele ring

2. klass

T 12.45-13.30 ruum 410

Lapse esmane kokkupuude võõrkeelega on meeldiv ja mänguline. Baasteadmisi õpime mängides ja vesteldes. Õppeaasta lõpuks on lapsed ette valmistatud õppima keelt inglise keele tunnis.

Juhendaja: Amalie Siibak

Osavõtutasu: 1x45 min nädalas 5 € kuus


Muusikaring

7.-12. klass

T 13.40-14.25 ruum 303B

Muusikaringi eesmärk on arendada laste muusikalisi võimeid, enesetunnetust ja -kindlust.
Vahetu kogemuse ja erinevate tegevuste kaudu (laulmine, pillimäng erinevatel instrumentidel) kujundab ring laste aktiivsust ja emotsionaalset vastuvõtuvõimet, arendab loovust ja pakub musitseerimisrõõmu!

Juhendaja on pikaajaliste kogemustega THMK muusikaõpetaja. Tiina Uibo


Tehnoloogiaring

1.-12. klass

T 14.30-16.00 Ruum 415A

Tehnoloogiaringis vaadatakse asjade sisse, võetakse neid lahti ja pannakse kokku, uuritakse ja puuritakse!

Juhendaja: Heiki Põldma

Osavõtutasu 2x45 min 12 € kuus


Lego robootika

5.-7. klass

T 14.35-16.05 ruum 323A

Ehitatakse ja programmeeritakse roboteid Lego Mindstorm komplektidega.

Juhendaja: Alari Punning

Osavõtutasu 2x45 min 15 € kuus


Robootika

1.-5. klass

E 11.30 – 12.30 ja 12.30 – 1.30 aulas

K 11.50-12.35 aulas

Noorema vanuseastme robootika tundides õpitakse programmeerima mänguliselt ja interaktiivselt. Kasutatakse Dash ja Dot roboteid, Lego WeDo 2,0 komplekte ning Airblock modulaarselt programmeritavat drooni.

Tegutsevad 3 rühma, 60 min nädalas.

Osavõtutasu kuus 10 €


Lauatennis

T ja R kell 13.40-14.25, 14.35-15.20, 15.30-16.15

Lauatennis on intelligentne ja emotsionaalne mäng, mis arendab kiirust, täpsust, vastupidavust, koordinatsiooni, keskendumist ja tajusid.

Ala:

 • on sobilik nii tüdrukutele kui poistele;
 • harrastatakse väga noorelt kuni kõrge eani-see on aktiivne tegevus kogu eluks;
 • sõbralik, vaheldusrikas ja väikse vigastuse ohuga;
 • mugav - väike reket ja riided kotti ning trenni;
 • ei ole kallis spordiala;
 • on üks kiiremaid spordialasid ning ühtlasi ka olümpiaala;
 • seda saab harrastada läbi aasta;
 • heal tasemel võib mängida ka keskpäraste füüsiliste eeldustega ning isegi proteesitult või ratastoolis;
 • tipptasemel ülikiire ja ülitehniline;
 • kes soovib, saab käia palju võistlustel, tõsiselt treenivatel noortel palju rahvusvahelist suhtlust;
 • alustada pole kunagi hilja ja harjutamine teeb meistriks.

Treener Reet Juurik

Osavõtu tasu 2 x 45 min nädalas on 15 € kuus


Draamaring

4.-6. klass

T 15.20 – 16.05 aulas

Draamaringis panevad lapsed proovile oma esinemisoskused, õpivad lavalist liikumist, kõnetehnikat ning tutvuvad teatri ajalooga.

Juhandaja: Siim Rahnu


Meisterdamine

4.-6. klass

K 12.45-13.30 ruum 138

Meisterdamine arendab käeliste tegevustega õpilaste tajusid ja peenmotoorikat.

Ringi korraldab Tartu Herbert Masingu Kooli pikaaegse kogemusega õpetaja Maila Lubi.

Maila Lubi korraldab vabal ajal erivajadustega laste laagrites meisterdamise töötubasid ning tegeleb ise käsitööga.

Osalustasu 1x45 min 5 € kuus


Kokaklubi

4.-6. klass

K 13.40-14.25 õppeköök

Kokaklubis avastavad õpilased endas väikese koka! Valmistame koos maitsvaid eineid ja naudime üksteise kohalolu.

Õpilane omandab grupitöös osaledes võime iseseisvalt roogi valmistada, kasutada köögitehnikat ja eristada tervislikku toitu ebatervislikust.

Juhendaja Amalie Gale Siibak

Materjalitasu 5 € kuus 


Puutöö

1.-4. klass ruum 415A

N 9.50-10.35

5.-9. klass ruum 415A

R 13.30-15.00

Puutööringis õpivad lapsed kasutama käsitööriistu, peamisi töövõtteid puidu käsitlemisel, ohutusnõudeid ja materjalide omadusi.

Juhendaja Marko Kuusik

Osavõtutasu 1 x 45 min 6 € kuus

Osavõtutasu 2x45 min 12 € kuus


Kunstiring

5.-7. klass

N 14.35 – 16.15 savikoda

Kuna inimene ammutab eluks vajaminevast informatsioonist umbes kaheksakümmend protsenti silmade kaudu, siis visuaalse informatsiooni analüüs ja oskus seda igapäevasel toimetulekul kasutada, rikastab mitte ainult õpilase sisemaailma, vaid annab talle tarvilikke konkurentsi-eeliseid muudelgi elualadel ettetulevate probleemide lahendamisel. Eriti aktuaalsed on kujutava kunsti põhialused tänapäevases, pildi-kultuuril baseeruvas nutimaailmas.
Kunstiringis omandab õpilane alusmõisted ning -oskused, kuidas käsitleda ning luua erinevaid kujutise-põhiseid kompositsioone ning otse loomulikult saab õpilane atraktiivseid võimalusi arendamaks oma loovust.

Juhendaja Peeter Ora on sündinud 1977 aastal Viljandis, kus elab ja tegutseb vabakutselise maalikunstnikuna senini. Ta on THMK kunstiõpetaja.

Peeter Ora on lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht-pedagoogina ja Tartu Ülikooli maalikunsti erialal. Näitustel osaleb aastast 1997, tal on olnud 6 isikunäitust.

Virtuaal-galerii: www.peeterora1.deviantart.com

Osavõtutasu 2 x 45 min 10 € kuus

Materjalitasu 5 € 2 x aastas


3D kunstiring

6.-12. klass

K 13.40-14.25 316A

3D pliiats muudab lapse joonistatu ruumiliseks. Paberil olevast realiseerub käegakatsutav objekt! Kunstiring järgib klassikalise kunstiõpetuse traditsioone: nii värvusõpetust kui ka kompositsiooni.

Osavõtutasu 1 x 45 min 5 € kuus


Saalihoki

6.-9. klass Võimlas

K 14.35-15.20

Saalihoki on siseruumides mängitav jäähokisarnane võistkondlik sportmäng. Arendab lastes sportlikke võimeid, vastupidavust, keskendumisvõimet ja meeskonnatöö oskusi.

Juhendaja: Sandra Sagar


Foto-ja filmiring

K 10.-12. klass ruum 316A

Sissejuhatus kaasaegsesse foto- ja filmitehnikasse. Ring põhineb GoPro seikluskaameratel. Saa osaks meeskonnast ning hüppa filmirežissööri või operaatori rolli ja saa lühifilmi loojaks! Kolm kaamerat võimaldab filmida mitme erineva nurga alt samaaegselt ja ka vee all! Tule proovi järele!

Juhendaja Peeter Ora


Saviring

1.-4. klass Savikoda

R 11.00-12.30

5.-12.klass

R 12.45-14.25 Savikoda

Savil on eriline funktsioon: kahe käega savist voolimine arendab laste mõlemat aju poolkera. Täpsemalt saviga töötamine teritab peenmotoorikat, aitab keskenduda ja tunnetada iseennast. Olulisem tulemusest on protsess ise!


Loovtöö ring

4. -6. klass ruum 129

K 10.45-11.30

Koht, kus võimaldatakse õpilaste fantaasia lennata kunsti, mängu ja muusika kaudu. Aluseks võetakse loovteraapia põhimõtted ja meetodid.
Juhendaja Amalie Siibak

Teated