Koolibänd

8.-12. klass

N kell 15:45-17:00

Koolibänd on tegutsenud meie koolis juba aastaid. Vahelduva eduga on bändi juhendanud nii oma kooli õpetajad kui inimesed väljastpoolt. Sel õppeaastal on bändi juhendajateks Kervin Kull ja Egert Mitt. Omandatakse esmaseid mänguvõtteid ning musitseeritakse nii enda rõõmuks kui ka kooli üritustel.

Antud ring on tasuta!


Jalgpall/Rahvastepall

1.-3. klass

K kell 9:20-10:35

Osavõtutasu: 5€ kuus

4.-9. klass

E kell 13:40-15:20

K kell 14:35-15:20

Treener: Kervin Kull

Osavõtutasu: 10€ kuus


 

Inglise keele ring

1.-3. klass

T ja N kell 11:50- 12:35

Lapse esmane kokkupuude võõrkeelega on meeldiv ja mänguline. Baasteadmisi õpime mängides ja vesteldes. Õppeaasta lõpuks on lapsed ette valmistatud õppima keelt inglise keele tunnis.

Juhendaja: Maila Lubi

Antud ring on tasuta!


Tehnoloogiaring

1.-12. klass

E kell 14:35-16:25

Tehnoloogiaringis vaadatakse asjade sisse, võetakse neid lahti ja pannakse kokku, uuritakse ja puuritakse!

Juhendaja Heikki Põldma

Osavõtutasu: 2x45 min 12 € kuus


Robootika

1.-3. klass

E kell 11:40-12:35

R kell 11:50-12:35

4.-5. klass

E kell 12:45-14:00

K kell 13:40-14:40

Osavõtutasu: 10€

6.-7. klass

K kell 14:35-15:35

Osavõtutasu: 5€

Noorema vanuseastme robootika tundides õpitakse programmeerima mänguliselt ja interaktiivselt. Kasutatakse Dash ja Dot roboteid, Lego WeDo 2,0 komplekte ning Airblock modulaarselt programmeritavat drooni.
Tegutsevad 3 rühma.


Lauatennis

4.-12. klass

T kell 12:45-13:30, 14:35-15:20 ja 15:40-16:25

R kell 13:40-14:25, 14:35-15:20 ja 15:40-16:25

Lauatennis on intelligentne ja emotsionaalne mäng, mis arendab kiirust, täpsust, vastupidavust, koordinatsiooni, keskendumist ja tajusid. 

Ala:

 • on sobilik nii tüdrukutele kui poistele;
 • harrastatakse väga noorelt kuni kõrge eani-see on aktiivne tegevus kogu eluks;
 • sõbralik, vaheldusrikas ja väikese vigastuse ohuga;
 • mugav - väike reket ja riided kotti ning trenni;
 • ei ole kallis spordiala;
 • on üks kiiremaid spordialasid ning ühtlasi ka olümpiaala;
 • seda saab harrastada läbi aasta;
 • heal tasemel võib mängida ka keskpäraste füüsiliste eeldustega ning isegi proteesitult või ratastoolis;
 • tipptasemel ülikiire ja ülitehniline;
 • kes soovib, saab käia palju võistlustel, tõsiselt treenivatel noortel palju rahvusvahelist suhtlust;
 • alustada pole kunagi hilja ja harjutamine teeb meistriks.

Treener Reet Juurik

Osavõtutasu:  2 x 45 min nädalas on 15 € kuus


Draamaring

4.-7. klass

N kell 14:35 -15:20

8.-11. klass

R kell 14:35- 15:20

Draamaringis panevad lapsed proovile oma esinemisoskused, õpivad lavalist liikumist, kõnetehnikat ning tutvuvad teatri ajalooga.

Juhandaja Siim Rahnu

Antud ring on tasuta!


Meisterdamine

1.-5. klass

R kell 11:50-12:35

Meisterdamine arendab käeliste tegevustega õpilaste tajusid ja peenmotoorikat.

Ringi korraldab Tartu Herbert Masingu Kooli pikaaegse kogemusega õpetaja Maila Lubi. Maila Lubi korraldab vabal ajal erivajadustega laste laagrites meisterdamise töötubasid ning tegeleb ise käsitööga.

Antud ring on tasuta!


Puutöö

4.-9. klass

R kell 14:30-16:00

Puutööringis õpivad lapsed kasutama käsitööriistu, peamisi töövõtteid puidu käsitlemisel, ohutusnõudeid ja materjalide omadusi.

Juhendaja Marko Kuusik

Osavõtutasu: 12 € kuus


Video-ja filmiring

7.-12. klass

T kell 14:00-15:00

N kell 14:00 -15:00

Ringi eesmärk on tutvustada huvilistele video- ja filmimaailma. Õpilased kaasatakse videote tegemise ja filmimise protsessi.

Juhendaja Sander Sassi

Osavõtutasu: 10€ kuus


Trummiring/Cajon

1.-3. klass

T kell 10:45-11:45

4.-9. klass

E kell 15:30-16:45

Ringis õpitakse käsitsema ja tutvutakse rütmipillidega.

Juhendaja Kervin Kull

Osavõtutasu: 5€


Ujumine

2.-12. klass

K kell 15:30- 17:20

Juhendaja Mai Laas

Osavõtutasu: 10€


Sotsiaalsete oskuste ring

2.-3. klass

K kell 11:50-12:35

Sotsiaalsete oskuste ring, kus 2.-3. klassi õpilased saavad sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide käe all õppida eluks vajalikke suhtlemisoskusi ja sotsialiseerumist.

Antud ring on tasuta!

Teated