Õpilaste toimetuleku toetamiseks ja sotsiaalse aktiivsuse tõstmiseks teeb meie kool erinevates vormides koostööd paljude kooliväliste riigi-, kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori organisatsioonide ning asutustega. Põhilisteks koostööpartneriteks on erinevad ravi- ja nõustamisasutused, sotsiaalhoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused, koolid ja lasteaiad ning huvikoolid, nende seas:

MTÜ Päikeseratas

Lõuna-Eesti laste ja noorte vaimse tervise keskuse Facebooki leht

SA TÜ Kliinikum Psühhiaatriakliinik

Lastefond

Eesti Autismiühing

Sverresson OÜ

Tartu Ülikooli Pedagogicum

Tartu linna Sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Kui soovite meie kooliga koostööd teha, võtke meiega ühendust – oleme alati avatud uuteks koostöövõimalusteks õpilaste huvitegevuse, praktika- ja edasiõppimisvõimaluste ning tervise edendamisel, ent ka erivajadustega õpilasi puudutavate teadmiste ja oskuste vahetamisel.

Teated