Anna Freud Schule

Kool asub Saksamaal Kölnis.

Anna-Freud-Schule on loodud kehapuudega, krooniliste haigustega ja psühhosomaatiliste haigustega laste jaoks. See kool on väga populaarne ja kõrges hinnas kohalikus haridussüsteemis. Lastevanemate seas on hinnatud väikesed klassikomplektid (klassis õpib 8–12 last), koostöö õpetajate ja tugispetsialistide vahel on intensiivne, arendamaks last ja arvestamaks kõiki tema eripärasid. Viimastel aastatel on erivajadustega laste klassis kindlasti ka paar tavaõpilast, kes soovivad õppida sõbralikus ja avatud õpikeskkonnas.

Koolil on olemas ka õpilaskodu, kus saavad elada kaugemalt pärit õpilased.

Koolis õpivad lapsed alates 5. klassist, peale 10. klassi on võimalik edasi õppida eriala kohalikus kutsekoolis, samas on võimalik tublimatel jätkata õpinguid oma kooli gümnaasiumiastmes ja seada oma eesmärgiks jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Koolimeeskonda kuuluvad õpetajad, terapeudid, sotsiaalpedagoogid, hooldajad ja vabatahtlikud. Koostöö on suunatud õppurile, et teda aidata ja toetada tema haridusteed.

Kooli eesmärk on arendada lapse isiksust tema kognitiivseid, emotsionaalseid ja somaatilisi eripärasid arvestades. Peale akadeemiliste õppeainete pakutakse õpilastele ka mitmekülgset huviharidust, mis elavdab koolielu, muudab vaheldusrikkamaks ja lõbusamaks igapäevast õppimist. Õpilased osalevad kunstiringis, muusikaringides, spordigruppides.

Kooli koduleht

Tölö kool

Tölö kool on Lõuna-Häme maakonnas, 18 000 elanikuga Forssa linnas asuv pôhikool. Kool avati 1979. aastal.

Tölö koolis õpib 236 õpilast, kellest 114 on erivajadustega õpilased. Koolis on erivajadustega õpilastele väikeklassid 1. kuni 9. kassini. Väikeklasside õpilasmäär on 10. Kooli personali suurus on 48 inimest, nendest 23 on põhikohaga õpetajad ja ülejäänud abiõpetajad.

Tölö kool pakub õppimisvõimalust ka ümberkaudsete valdade erivajadustega õpilastele.

Kooli koduleht

Facebooki leht

Rīgas 5. internātpamatskola-attīstības centrs

Riia 5. internaatkool-kompetentsikeskus on Läti üks suurimaid autismispektri häirega õpilaste õpetamisele keskendunud koole. Kool loodi 1972. aastal ning tegutseb hetkel kolmes koolihoones. Kokku õpib koolis 215 õpilast. Kool võimaldab põhihariduse omandamist kahel erineval riiklikul (lihtsustatud) õppekaval. Oma töös keskendutakse õpilaste terviklikule toetamisele, mistõttu pakub kool muuhulgas erinevaid kutseõppeprogramme.

Kool võtab initsiatiivi erinevate riigisiseste ja rahvusvaheliste projektide elluviimisel. Täpsemalt saab kooli kohta läti keeles lugeda http://www.r5sips.lv

Teated