2017

Silja Paavle, Masingu kooli ravikodu jätkab tegutsemist - Tervist24.Õhtuleht.ee, 27. aprill 2017.

2016 

Tiina Vapper, Psüühikahäiretega lastest ja miljööteraapiast - Õpetajate Leht, 6. mai 2016.

2015

Vilja Kohler, Ruumikitsikuses kool kavandab endale uut maja : Masingu kooli uue hoone ehitamiseks on tarvis ligi 13 miljonit eurot - Tartu Postimees, 6. aprill 8 2015.

Eleen Laasner,  Masingu kool saab lisaruumi : erivajadustega lapsed on pikka aega avaramaid tingimusi vajanud - Tartu Postimees, 9. november 2015.

Alvar Laid, Autismi spektri häirega hajameelne sõdalane, kurikaval võlur või heasüdamlik murdvaras - Eripedagoogika, aprill 2015.

Mai Suuder, Erikool, mille pärast kolivad pered Tartusse - Puutepunktid, aprill 2015.

Maris Aare, Kuidas me oma kooli otsisime - Pere ja Kodu : Koolieelik, 2015.

Mai Suuder, Pervasiivsete häiretega õpilaste õpetamise kogemusest Tartu Herbert Masingu Koolis - Eripedagoogika, aprill 2015.

Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu Kooli õpilased on erinevad ja erilised - Eripedagoogika, aprill 2015.

2014

Sirje Pärismaa, Aumärgid haridusrahvale - Õpetajate Leht, 14. veebruar 2014.

Elina Randoja, Masingu kool pakub abi hingehädas lastele - Tartu Postimees, 5. juuni 2014.

Vilja Kohler, Masingu kool võtab appi ka kodu : lastekunstikooli noored ehitasid ja sisustasid miljööteraapilise ravikodu - Tartu Postimees, 12. november 2014.

2013

Vilja Kohler, Raadiosaade tõi miksitaja ellu eesmärgi : Masingu kooli juht Tiina Kallavus kasutab direktori võimu maailma parandamiseks - Tartu Postimees 18. jaanuar 2013.

Marianne Kuzemtšenko, Tartu Herbert Masingu Kool lapsevanema pilguga - Eripedagoogika, november 2013.

Vilja Kohler, Masingu kooli osa lapsi alustab päeva hiljem: hariduslike erivajadustega laste kool otsib ruumipuudusele lahendust - Tartu Postimees 28. veebruar 2013.

Martin Pau, Tartut ähvardab Masingu kooli ehitusraha topeltnõue : ehituse alltöövõtjaid saatis pikal kohtuteel viimaks edu - Tartu Postimees, 17. aprill 2013.

Aime Jõgi, Eriline kunstnik joonistas üle tuhande näo : maailma inimeste portreed ripuvad näitusel Masingu koolis - Tartu Postimees, 11. september 2013.

Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu Koolist koolijuhi pilgu läbi - Eripedagoogika, november 2013.

Vilja Kohler, Masingu kool tähistab sünnipäeva konverentsiga - Tartu Postimees, 1. märts 2013.

Sirje Pärismaa, Lapsed on teenäitajaks õpetajale - Õpetajate Leht,  22. veebruar 2013.

Sirje Pärismaa, Laps tunneb õhust ära õpetaja armastuse - Õpetajate Leht,  8. veebruar 2013.

Sirje Pärismaa, Masingu koolis tabatakse eriliste laste imet - Õpetajate Leht, 8. märts 2013.

Merle Tarkonen, Huvitegevus Tartu Herbert Masingu Koolis - Eripedagoogika, november 2013.

Made Laas, Omamoodi laps, eriline elu - Pere ja Kodu,  19. aprill 2013.

2012

Martin Pau, Õpetajad õppisid taltsutamise nippe : norraka meetod välistab valuvõtteid - Tartu Postimees, 2. oktoober 2012.

Anna Põld, Erivajadustega laste õpperada viib koprapesani : raja ehitasid viis eri rahvusest noort - Tartu Postimees, 29. august 2012.

Mai Suuder,  Autismispektrihäiretega õpilaste õpetamise kogemusest - Haridusmeeter 2012. Tartu, 2012.

Tiina Kallavus, Kilde Tartu Herbert Masingu Kooli minevikust, olevikust ja tulevikust - Haridusmeeter 2012. Tartu, 2012.

2011

Eva Helbe, Kondor endast nõrgemat ei ründa - Õpetajate Leht, 18. veebruar 2011.

Elina Randoja, Riik ei taha enam Masingu kooli : linn otsib raha Herbert Masingu kooli ülalpidamiseks - Tartu Postimees, 8. juuli 2011.

Tiina Kangro, Psüühiliste erivajadustega laps vajab erilist kooli - Eripedagoogika, november 2011.

Tiina Kangro, Autismispektri häirega õpilane - ETV saate "Puutepunkt", 26. november 2011.

Kaja Nöps, Võimalused versus vajadused autistlike laste õpetamisel - Eripedagoogika, november 2011.

Mai Suuder, Autismispektrihäiretega õpilaste õpetamise kogemus Tartu Herbert Masingu Koolis - Eripedagoogika, november 2011.

Aime Jõgi, Eriline mees näitas erilisi pilte : noormees tikib portreesid, igaühes 40 000 pistet - Tartu Postimees, 14. oktoober 2011.

 Tiina Siimets, Tiina valib alati päikese - Pere ja Kodu, september 2011.

Karin Lätt, Aspergeri sündroomiga laste liikumistunnid - Eripedagoogika, november 2011.

Andrus Org, Eesti keele ja kirjanduse õpetamisest Aspergeri sündroomiga õpilastele - Eripedagoogika, november 2011.

Urmas Vessin, Ekskursioon õppekava osana - Eripedagoogika, november 2011.

Tiina Kallavus, Vallo Reimaa, Hariduslike erivajadustega õpilaste tugisüsteem ootab terviklikku lähenemist - Eripedagoogika, november 2011.

 Anu Susi, Kuidas õpetada erilist õpilast? - Eripedagoogika, november 2011.

Mari Kuusik, Logopeedi tööst Tartu Herbert Masingu Koolis- Eripedagoogika, november 2011.

Epp Rätsep, Logopeedi tööst Tartu Herbert Masingu Koolis - Eripedagoogika, november 2011.

Siim Värv, Mitteformaalne haridus formaalhariduse kontekstis Tartu Herbert - Eripedagoogika, november 2011.

Marko Kuusik, Poiste tööõpetus Tartu Herbert Masingu Koolis - Eripedagoogika, november 2011.

>2010

Martin Pau, Masingu koolist paisub ehitustüli : alltöövõtjate arvates peaks peatöövõtjale jätma tühjad pihud - Tartu Postimees, 2. juuli 2010.

Tiina Kallavus, Tavakool ei sobi kõigile lastele : Herbert Masingu kool - Tartu Postimees, 4. juuni 2010.

Martin Pau, Herbert Masingu kooli ootab palkade kärpimine : abilinnapea peab erivajadustega laste õpet kalliks - Tartu Postimees, 8. veebruar 2010.

Martin Pau, Koondamisohus Masingu kool loodab toetust riigilt - Tartu Postimees, 25. veebruar 2010.

Jüri Saar, Kalevi tänava loomemajad lähevad remonti - Tartu Postimees, 18. märts 2010.

Marju Himma, Tund kestis kuus päeva : Masingu kooli õppurid seiklesid Slovakkias - Tartu Postimees, 21. oktoober 2010.

Marju Himma, Linn ja riik murdsid pead Masingu kooli üle - Tartu Postimees, 4 november 2010.

2009

Jüri Saar, Masingu kool tahab ehitada aula - Tartu Postimees, 1. juuni 2009.

Maarius Suviste, Kas ehitaja praak aitas haigete laste koolimaja tulekahjule kaasa? - Õhtuleht, 3. juuli 2009.

Martin Pau, Masingu kool ehitab 5,6 miljoni krooni eest - Tartu Postimees, 24. aprill 2009.

Andrus Org, Написать сочинение без подготовки трудно - Postimees : на русском языке, 11. märts 2008.

2007

Karin Hellat, TÜd külastas avastusõppe asjatundja - Universitas Tartuensis, 2. veebruar 2007.

2006

Tiina Siimets, Päev kooliarsti kabinetis - Pere ja Kodu, 2006.

Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu Kool - Eripedagoogika, 25. märts 2006.

Kristina Veidenbaum, Teraapiline ilmakirg - Tervis Pluss, 2006.

Tiina Siimets, Tootsi taltsutamine - Pere ja Kodu, 2006.

2005

Jüri Saar, Üle tähtaja veninud kooliehitus meelitab huulile vandesõnu - Tartu Postimees, 5. september 2005.

Jüri Saar, Kahe kooli ehitus venib veel - Tartu Postimees, 8. september 2005.

Arvo Uustalu, Masingu kool kolib uude hoonesse - Linnaleht. Tartu. 21. jaanuar 2005.

Jüri Saar, Tartu remondib koole Riigi Kinnisvara abiga - Tartu Postimees, 28. aprill 2005.

Jüri Saar, Masingu kool avas kiirustades uue maja - Tartu Postimees, 2. september 2005.

2004

Jüri Saar, Koolide remont võtab suvel miljoneid kroone - Tartu Postimees, 21. aprill 2004.

Arvo Uustalu, Herbert Masingu kool peab kolimisplaani - Linnaleht. Tartu, 23. jaanuar 2004.

>2003

Jüri Saar, Ametikool lahkub Vanemuise tänavast - Tartu Postimees, 12. märts 2003.

2001

Kristel Rõss, Autistid ihkavad suletud maailmast välja - Tartu Postimees, 12. veebruar 2001.

1997

Mare Pihlak, Herbert Masingu Kool - Eesti Puuetega Inimeste Koja ajakiri, 1997.

Teated