Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad sotsiaaltöötaja, psühholoogid, eripedagoog–logopeed, füsioterapeudid, loovterapeut, lastearst, psühhiaater.

REHA-tegevuste koordinaator, meeskonna juht on sotsiaaltöötaja: Evelin Tamm

Valdkonnaspetsialistid-juhtumikorraldajad

Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja: Jelena Nikitina

Eripedagoog-juhtumikorraldaja: Heidi Hansar

Tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonna spetsialistid

Arst: Kristin Mäger

Arst-psühhiaater: Anne Daniel-Karlsen

Füsioterapeut: Kelly Pärnalaas (ratsutamisterapeut), Sandra Pügi, Ingrid Tiirats

Logopeed: Merje Kivikas, Ana Kontor, Ants Reinmaa

Psühholoog: Annika Maarend (kunstiterapeut), Triin Kesküla, Sigrid Saveli

Hariduse valdkonna spetsialistid

Eripedagoog: Heidi Hansar, Merje Kivikas, Ants Reinmaa, Sanna Savi, Laura Sünter, Sigrid Kütt, Karolin Tamm

Vaata kontakte.

Teated