Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad sotsiaaltöötaja, psühholoogid, eripedagoog–logopeed, füsioterapeudid, loovterapeut, lastearst, psühhiaater.

REHA-tegevuste koordinaator, meeskonna juht on sotsiaaltöötaja: Evelin Tamm

Valdkonnaspetsialistid-juhtumikorraldajad

Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja: Maia Markus

Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja: Rine Pent

Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja: Kristi Raudsepp

Eripedagoog-juhtumikorraldaja: Heidi Hansar

Tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonna spetsialistid

Arst: Kristin Mäger

Arst-psühhiaater: Anne Daniel-Karlsen

Füsioterapeut: Kelly Pärnalaas, Ingrid Tiirats, Tuuli Bürkland (ratsutamisterapeud)

Logopeed: Merje Kivikas, Ana Kontor

Psühholoog: Annika Maarend (kunstiterapeut), Sigrid Saveli

Loovterapeut: Mari-Liisa Taaler

Hariduse valdkonna spetsialistid

Eripedagoog: Sigrid Tenno, Sanna Savi, Heidi Hansar, Laura Sünter, Merje Kivikas

Vaata kontakte.

Teated