Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad sotsiaaltöötaja, psühholoogid, eripedagoog–logopeed, füsioterapeudid, loovterapeut, lastearst, psühhiaater.

Valdkonnaspetsialistid-juhtumikorraldajad

Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja: Jelena Nikitina

Eripedagoog-juhtumikorraldaja: Heidi Hansar

Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja: Grete Leimann

Tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonna spetsialistid

Arst: Kristin Mäger

Arst-psühhiaater: Anne Daniel-Karlsen

Füsioterapeut: Laura Lokko, Kelly Pärnalaas (hipoterapeut), Tuuli Bürkland (hipoterapeut),

Logopeed: Merje Kivikas, Ants Reinmaa

Psühholoog: Triin Kesküla, Sigrid Saveli

Loovterapeut: Anu Käsk (kunstiteraapia)

Hariduse valdkonna spetsialistid

Eripedagoog: Heidi Hansar, Merje Kivikas, Ants Reinmaa, Karolin Tamm, Liis Rumm

Vaata kontakte.

Teated