Masingu Kooli 10 reeglit

  1. Jõuan tundidesse õigel ajal.
  2. Võtan kaasa tunniks vajalikud töövahendid.
  3. Võtan osa õppetööst.
  4. Lasen kaasõpilastel õppida.
  5. Tunni ajal on telefon ja muud elektroonilised seadmed koolikotis ja hääletul režiimil.
  6. Üleriided hoian garderoobis, kannan vahetusjalanõusid.
  7. Olen kõigi vastu viisakas ja sõbralik.
  8. Täidan kõigi koolitöötajate korraldusi.
  9. Pean kinni kokkulepetest ja lubadustest.
  10. Vastutan oma tegude eest!

Tutvu meie kooli kodukorraga

Teated