8. klasside õppeekskursioon Poola 29.04 - 5.05.2014

10. ja 11. klasside välipraktika Saksamaal 16.05 -24.05.2014

Gümnaasiumi välipraktika Kesk-Euroopas 06.05 - 16.05.2015

Teated