Õppetöö paremaks korraldamiseks on koolis moodustatud järgmised õppetoolid:

  1. A - korpuse klassijuhatajate õppetool (õppetooli juht Airi Toit);
  2. Struktureeritud õpikeskkonnaga klasside sektsioon (e SÕKS, õppetooli juht Sanna Savi);
  3. Gümnaasiumiõpetajate õppetool (õppetooli juht Andrus Org);
  4. Reaal- ja loodusainete õppetool (õppetooli juht Kersti Kõiv);
  5. Humanitaar- ja sotsiaalainete õppetool (õppetooli juht Siret Kesas);
  6. Oskusainete õppetool (õppetooli juht Ave Tamra);
  7. Tugigrupp (koondab tugispetsialiste, tugigrupi juht Marju Aas);

Teated