Tartu Herbert Masingu Kooli juurde kuulub õpilaskodu, mille töö on üles ehitatud miljööteraapilise ravikodu vormis. Ravikodu meeskonda kuuluvad lastepsühhiaater, sotsiaaltöötaja ning miljööterapeudid.

Ravikodu pakub kuni kuuele 12–18-aastastele psüühikahäirega noorele ööpäev läbi toetavat, turvalist ja teraapilist keskkonda.

Ravikodu töötab avatud asutusena. See tähendab, et noori on küll kogu ravikodus viibimise aja toetamas miljööterapeudid, kuid ravikodu uksed ei ole lukus (vt vrdl kinnise lasteasutuse teenus (KLAT)). Ravikodus elamise otsus tehakse koostöös õpilase, tema pere ja ravikodu meeskonnaga. Ravikodu teenusele suunamisel on oluline roll ka kohalikult omavalitsusel, samuti last / noort varasemalt toetanud spetsialistide võrgustikul (raviarst, psühholoog, kooli tugispetsialistid jt).

Teated