Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu)keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel teemadel. Eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada hariduse omandamist, tööle asumist või töötamist.

REHABILITATSIOONITEENUSED JA HINNAKIRI

Teenus45 min
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 24,71 eur
Eripedagoogi individuaalteenus 26,18 eur
Psühholoogi individuaalteenus 26,97 eur
Logopeedi individuaalteenus 27,31 eur
Loovterapeudi individuaalteenus 26,45 eur
Füsioterapeudi individuaalteenus 26,94 eur

Teated