Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu)keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel teemadel. Eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada hariduse omandamist, tööle asumist või töötamist.

SOTSIAALSE REHABILITATSIOONITEENUSE JA ABIVAJAVA LAPSE REHABILITATSIOONITEENUSE HINNAKIRI

Teenus45 min
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 29,36 eur
Eripedagoogi individuaalteenus 28,56 eur
Psühholoogi individuaalteenus 29,40 eur
Logopeedi individuaalteenus 29,80 eur
Loovterapeudi individuaalteenus 28,88 eur
Füsioterapeudi individuaalteenus 26,94 eur

TÖÖALASE REHABILITATSIOONI HINNAKIRI

Teenuse nimetusIndividuaalteenus (45 min)Grupiteenus  (45 min)
Füsioterapeudi teenus 36,00 eur 20,00 eur
Tegevusterapeudi teenus 36,00 eur 20,00 eur
Sotsiaaltöötaja 36,00 eur 20,00 eur
Eripedagoogi teenus 36,00 eur 20,00 eur
Logopeedi teenus 36,00 eur 20,00 eur
Loovterapeudi teenus 36,00 eur 20,00 eur
Psühholoogi teenus 36,00 eur 20,00 eur
Kogemusnõustaja teenus 36,00 eur 20,00 eur
Õe teenus 36,00 eur 20,00 eur
Arsti teenus 36,00 eur 20,00 eur

Teated