Ratsutamist kasutatakse autismispektiri häirega lastel ravivõttena, sest hobused nõuavad neilt mitteverbaalset suhtlemist, osalemist mitte ainult füüsiselt, vaid ka vaimselt ja emotsionaalselt.. Ratsutades ei tööta vaid üksikud lihasgrupid, vaid kogu keha lihaskond. Peale selle aitab ratsutamine parandada tasakaalu, koordinatsiooni, lihastoonuse häireid, lihas- ja posturaalkontrolli, üldist aeroobset võimekust, sensoorset integratsiooni ning jäme- ja peenmotoorikat. Psühhosotsiaalsest vaatepunktist aitab terapeutiline ratsutamine kaasa enesehinnangu ja -taju ning enesedistsipliini ja emotsionaalse kontrolli paranemisele.

Ratsutamist meie kooliõpilastele toetab lastevanemate taotluste põhjal Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond.

poni 1

poni 2

Teated