SIT keskendub keha erinevate sensoorsete süsteemide ehk tajude parema koostöö tagamisele. Peamised probleemid, millega teraapias tegeletakse, on ala- ja ülitundlikkus erinevate stiimulite suhtes (puudutus, valgus, heli), passiivsus või hüperaktiivsus, koordinatsiooniprobleemid, motoorse planeerimise ebakõlad ja kehatajuhäired. Teraapia toimub erinevate funktsionaalsete tegevuste abil, mis on lapsele jõukohased, samas väljakutset pakkuvad. Oluline osa ka mängulisuse säilitamisel teraapias: platvormid, kiiged, liumäed, torud ja trapetsid.

Tajude arendamine kodus:

  • jälgi, et sensoorse sisendi saaksid lapsel kõik meeled;
  • paku lapsele järjest uusi sensoorikat arendavaid tegevusi (nt erinevaid materjale, mille peal kõndida);
  • jälgi, et laps osaleks tegevustes aktiivselt, passiivse osalemise korral ei pruugi laps sensoorsele stiimulile reageerida, mistõttu tajud ei arene.

Teated