Oskuste õppe käsiraamat

oskuste oppeOskuste õppe käsiraamat on abivahend täiskasvanule, kes soovib aidata lapsel omandada oskuseid, mis aitavad ületada probleeme kergel, mängulisel viisil. Kuigi konkreetne meetod on mõeldud abistamaks lapsi nende probleemidest ülesaamisel, on selle meetodi lahenduskeskses põhimõttes väga palju universaalset. Oskus näha probleeme kui teatavate oskuste puudulikkust, rikastab igas vanuses inimese käitumismustrit ja võib muuta probleemide lahendamise palju meeldivamaks ja kergemaks. Probleemse lapse asemel on lahenduskeskses lähenemises oskusi õppiv ja arenev laps – seeläbi saab täiskasvanu tagasi lootuse ja jõu olla lapsele tema arengus abiks ning laps väärika uue oskuse omandaja rolli.

Oskuste õpe kui laste probleemide lahendamise meetod, tutvustav video: https://www.youtube.com/watch?v=a8k0XMNtlIg

Lisainfo: https://angelajakobson.wordpress.com/oskuste-ope/

Videod

Konverentsi “Tabamata mure” (2016) esinejate videod

Niels Peter Rygaard "Kiindumushäirega laps ja tema aitamisvõimalused keskkonna kujundamise teel" (video)

Aleksei Turovski "Kiindumus(häire)est loomariigis" (video)

Anne Daniel-Karlsen ja Tiina Kallavus "Kiindumushäiretega lastega tööst Tartu Herbert Masingu Koolis" (video)

 

Teated