Põhiliseks töövormiks on koosolekud, mis kutsutakse kokku vajadusel või vähemalt neli korda aastas. Kõikide koosolekute kohta koostatakse protokollid.

Tervisenõukogu ülesanded:

  • määrata vastutajad tervisenõukogu tegevuse eest
  • koostada tegevuskava ja analüüsida selle täitmist
  • organiseerida tervist edendavaid /parendavaid / ennetavaid üritusi
  • edendada tervislikku koolitoitlustamist
  • korraldada osalemist tervistedendavates projektides

Teated