Osalemine erinevates projektides:

  1. Eesti-Soome uuring – Tervise Arengu Instituudi poolt välja pakutud uuring kooli personalile.
  2. Suitsuprii klass
  3. Iga 1 turvaliselt 12. klassi – 10. klassi õpilased läbivad nii tule-, vee- kui ka liiklusohutus ning esmaabi koolitused. Projekt lõpeb praktiliste tegevustega väliõppe vormis.
  4. Selge pilt – maanteeameti koolitus gümnaasiumiastme õpilastele, mis juhib tähelepanu noorteliikluskäitumisele ja ennetab võimalikke ohte.

Teated