Tugimeeskond pakub kooliperele erinevaid teenuseid.

Põhikooli õpilasele

 • Iganädalane klassi aeg kooli psühholoogi juures, kes tegeleb klassisiseste suhetega, samuti nõustab õpetajaid klassiga toimetulekul. Individuaalkohtumised lapse või vanemaga vajaduspõhiselt.
 • Eripedagoogi ja / või logopeediline tugi (klassivaatlused, õpetaja nõustamine, õpilase toetamine klassis, individuaalkohtumised).
 • Iganädalane klassi aeg kooli sotsiaalpedagoogi juures, kes tegeleb klassisiseste suhetega, samuti nõustab õpetajaid klassiga toimetulekul. Individuaalkohtumised lapse või vanemaga vajaduspõhiselt.
 • Õpiabitund 1 kord nädalas, I-II kooliaste (klassiõpetaja).
 • Sotsiaalsete oskuste tund 1 kord nädalas, I-II kooliaste (klassiõpetaja).

Gümnaasiumi õpilasele

 • Iganädalane klassi aeg gümnaasiumiosa psühholoog Karin Lätti juures, kes tegeleb klassisiseste suhetega, samuti nõustab õpetajaid klassiga toimetulekul. Individuaalkohtumised vajaduspõhiselt, minimaalselt kord trimestris.
 • Iganädalane klassi aeg gümnaasiumiosa sotsiaalpedagoogi juures, kes tegeleb klassisiseste suhetega, samuti nõustab õpetajaid klassiga toimetulekul. Individuaalkohtumised vajaduspõhiselt.
 • Aineõpetajate konsultatsioonitunnid.
 • Sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi arendav reisiõppe-põhine ainekursus välipraktika Euroopas (Siim Värv).
 • Iganädalased kohtumised klassiga sotsiaalsete oskuste arendamiseks sotsiaalpedagoog Umberto Dorus Geertsiga (kursus “Mina õppijana”).
 • Iganädalased kohtumised sotsiaalsete oskuste arendamiseks ja enesetunnetuse parandamiseks draamaõppe kursusel (Siim Rahnu).
 • Iganädalane loovkirjutamise kursus enesetunnetuse ja -väljenduse parandamiseks (õp Maarika Mark).

Lapsevanemale

Lapsevanematele THMKs pakutavate nõustamiste ja tugiteenuste kohta vaata.

Õpetajale

 • osalemine õppetoolide töös
 • osalemine kooli arendustegevuses arengupäevade kaudu
 • võimalus igakuiseks töönõustamiseks
 • osalemine kovisoonigrupis
 • osalemine tugigrupi juhtumiaruteludes (õpilase-, klassi- või lennupõhised arutelud)
 • nõustamine ja konsultatsioon kooli tugispetsialistide poolt
 • koolisisesed koolitused (koolitaja v koolitatavana)
 • osalemine mentorsüsteemis (mentori v menteena)

Teated