Tartu Herbert Masingu Koolis viiakse läbi igal aastal mitmeid pidulikke aktusi ja traditsioonilisi üritusi.

Aktused:

  • 1. septembri avaaktus
  • Eesti Vabariigi aastapäeva aktus
  • Emadepäeva aktus
  • Viimase koolikella aktused
  • Lõpuaktused

Muud üritused:

Sügise sünnipäeva tähistamine – näitus sügisandidest ja -kompositsioonidest.

Õpetajate päev – gümnaasiumiastme õpilased rakendavad oma õpetajavõimeid, toimuvad etteasted.

Rebaste ristimine –10. klassi õpilased tõestavad end läbi erinevate katsumuste, näitamaks, et on gümnaasiumiastme õpilasteks igati valmis.

Rahvakalendri tähtpäevade (mardipäev, kadripäev) tähistamine – algklasside õpilased riietuvad nendel tähtpäevadel vastavatesse riietustesse; ühiselt tutvustavad õpetajad õpilastele rahvakombeid, lauldakse, mängitakse ja tantsitakse koos.

Spordipäevad. Septembrikuist spordipäeva tähistame „Reipalt koolipinki“ raames: eesmärk on viia lapsed loodusesse ja pakkuda neile erinevaid liikumist võimaldavaid tegevusi. Talvisel spordipäeval (vastlapäeval) toimuvad liulaskmised Toomemäel. Kevadine spordipäev meenutab aga väikest olümpiat, kus toimuvad sportlikud võistlused nii individuaalselt kui ka võistkondlikult.

Eesti päev – seotud kodanikupäevaga: algab piduliku aktusega, millele järgnevad õpitoad ja loengud külalistega erinevatest valdkondadest.

Jõulupidu, jõuluball – traditsiooniline jõulupidu toimub 1.–6. klassidele, jõuluball 7.–12. klassidele.

Advendiaja tähistamine – advendiküünla süütamine ja ühine jõululaulude laulmine.

Sõbrapäev – töötab sõbrapostkast, algklassid korraldavad sõbrapäeva disko.

Naljapäev – vastavalt etteantud teemale riietume lustlikult ja naljakalt.

Südamenädal – kooli arst ja meditsiiniõde käivad klassides rääkimas tervislikust eluviisist.

Stiilipäevad – riietumine vastavalt etteantud teemale.

Kauni käekirja võistlus – toimub algklasside õpilastele.

Näidendite päev – erinevate klasside õpilased esinevad näidenditega.

Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele – direktor tänab pidulikul vastuvõtul tublisid õpilasi ja nende vanemaid.

Ainepäevad ja -nädalad – emakeelepäev, võõrkeelte päev, matemaatikanädal, ajaloonädal, muusikanädal ja kunstinädal.

Jutupäev – eesmärk on arendada õpilastel jutustamise oskust ning anda juurde esinemisjulgust; nii õpilased kui ka õpetajad saavad rääkida oma elu vahvatest ja huvitavatest seikadest.

Leivanädal – koostöös koolisööklaga tutvustame erinevaid leivasorte ja räägime leiva tähtsusest.

Ülemaailmne kätepesupäev – kampaaniavormis päev, kus tegeletakse hügieeniteemaga.

Mälumäng – tunnis õpitut korratakse koos mängulise mälumängu kaudu. Teadmiste kontrolli üheks vormiks on Kuldvillak.

Uisutamine – toimub Tartu Lõunakeskuses detsembris, jaanuaris ja veebruaris.

Muinasjutupäev – ainetundides kirjutatakse ja käsitletakse erinevaid muinasjutte, mida loevad ette nii õpilased kui ka õpetajad.

Jalgpalliturniirid – saalijalgpallivõistlused erinevatele vanuseastmetele.

Vastlapäev – kelgutamised, uisutamised ja suusatamised ning vastlakuklite söömine.

Lemmikloomanädal – selle nädala raames toovad õpilased ja õpetajad kooli oma lemmikloomad.

Kevadised õuesõppepäevad – orienteerutakse ja matkatakse.

Teated