Kooli vastuvõtu esimeseks sammuks on registreerumine kooli kompetentsikeskuse vastuvõtule, et hinnata õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks. https://goo.gl/forms/PWMrdbobvebFKqW32

Põhikooli astmes:

 • tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste klassi
 • väikeklassi
 • ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppesse

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid:

 • kooli direktorile avaldus Tartu haridusteenuste haldamise veebisüsteemis ARNO (võimalik teha ka kooli kantseleis);
 • allkirjastatud nõusolekuleht „Lapsevanema/seadusliku esindaja nõusolek“
 • maakondliku või üleriigilise nõustamiskomisjoni soovitus;
 • lapse sünnitunnistuse koopia;
 • lapsevanema või seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • lapse koolivalmiduskaart (1. klassi astumisel);
 • õpilase eelnevast koolist õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • õpilase eelnevast koolist õpilasraamatu väljavõte;
 • õpilase eelneva ja/või jooksva õppeaasta klassitunnistuse koopia;
 • perearsti, eriarsti või muu spetsialisti hinnang õpilasele haridusliku erivajaduse täpsustamiseks;
 • õpilase tervisekaart;
 • õpilase rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia;
 • muud asjakohased dokumendid.

Vastuvõtul arvestada:

 • Õpilasi võetakse kooli vastu vabade kohtade olemasolul reeglina augustis ja detsembris, põhikoolis eelistatult I ja II kooliastmesse, nii et õppima asumine on vastavalt kas 1. septembrist või 1. jaanuarist.
 • Õpilase vastuvõtmisel arvestab direktor kooli tugimeeskonna seisukohta, kes analüüsib esitatud dokumente, hindab õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks.
 • Vajadusel kaasab kool otsustamisprotsessi ka kohaliku omavalitsuse esindaja või teisi tugivõrgustiku liikmeid.

Dokumendid palume esitada Arno kaudu (http://www.tartu.ee/arno/) või kooli juhiabile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või Vanemuise 33, 51014 Tartu

Lisainfo:

Kooli juhiabi tel. +372 736 1686 või

Tiina Kallavus, direktor +372 53403042

Gümnaasiumi astmes:

 • somaatiliste haigustega laste klassi

Gümnaasiumiastmesse on oodatud õppima õpilased, kellel esinevad:

 • kroonilised somaatilised haigused (sh astma, diabeet, epilepsia vm),
 • psüühilisest erivajadusest (pervasiivne arenguhäire, meeleoluhäired, ärevus, aktiivsus-tähelepanuhäire vm) tingitud somaatilised kaebused (sh unehäired, kroonilised valud, sage põdemine, allergia jm) või
 • somaatilise haigusega kaasuvad psüühilised eripärad (meeleoluhäired, ärevus, koolitõrge vm)

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid:

 • kooli direktorile avaldus Tartu haridusteenuste haldamise veebisüsteemis ARNO;
 • allkirjastatud nõusolekuleht „Lapsevanema/ seadusliku esindaja nõusolek“
 • õpilase sünnitunnistuse koopia;
 • lapsevanema või seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • õpilase põhikoolitunnistuse ja hinnetelehe koopia;
 • õpilase eelnevast koolist õpilasraamatu väljavõte;
 • õpilase tervisekaart;
 • perearsti, eriarsti või muu spetsialisti hinnang täpsustamaks õpilase somaatilist haigust;
 • õpilase rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia;

Vastuvõtul arvestada:

 • Õpilase vastuvõtmisel arvestab direktor kooli tugimeeskonna seisukohta, kes analüüsib esitatud dokumente, hindab õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks.
 • Vajadusel kaasab kool otsustamisprotsessi ka kohaliku omavalitsuse esindaja või teisi tugivõrgustiku liikmeid.

Dokumendid palume esitada Arno kaudu (http://www.tartu.ee/arno/) või kooli juhiabile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või Vanemuise 33, 51014 Tartu

Lisainfo:

Kooli juhiabi tel. +372 736 1686 või

Tiina Kallavus, direktor +372 53403042

 Õpilaste vastuvõtmise ning koolist väljaarvamise tingimused ja kord

Kooli võtmise avaldus

Avalduse lisa: nõusolek

Kooli eripära ja klassitüüpide tutvustus (veebis lugemiseks)

Kooli eripära ja klassitüüpide tutvustus (printimiseks)

Teated