Roheline kool logo 300x300

Tartu Herbert Masingu Roheline Kool alustas oma tegevust juba 2021 aasta sügisel, kuid liitumine Rohelise kooli programmiga toimus 17.02.2023.
Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-Schools Global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE).
Eestis koordineerib programmi tegevusi Tartu loodusmaja 2019. a sügisest. Roheline kool - Tartu loodusmaja.

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada ning aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.

Teated