Alates 2007. aasta aprillist osutab Herbert Masingu Kooli all tegutsev rehabilitatsioonikeskus rehabilitatsiooni teenuseid. Meeskond toetab haridusliku erivajadusega laste hariduse omandamist erinevate teenuste abil. Nende teenuste osutamist rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Kogu pere toetamisele keskendunud rehabilitatsioonikeskus on eriline oma terviklikkuse poolest, pakkudes hariduslike erivajadustega lastele teraapiat nii toas kui ka õues, inimeste, hobuste või ka koerte kaasabil ja tihedas koostöös koolitegemistega.

Teraapiaruumid asuvad aadressil Riia 10 ja Pepleri 5. Meeskonnas töötavad erilised juhtumikorraldajad, sotsiaaltöötajad, eripedagoogid, psühholoogid, füsioterapeudid, loovterapeut.

Teenustel käivad Tartu Herbert Masingu Kooli õpilased. Meie kooli suunduvad ka õpilased ja lapsed, kellele pakume toetavat teenust, et nad saaksid jätkata oma praeguses koolis õpinguid.

THMK rehabilitatsioon

Teated