Kompetentsikeskuse koolitused 2021/22

2021/22 õppeaastal toimuvate koolituste nimekirja leiad allpool. Koolitusel osalemine on Tartu linna koolide ja lasteaedade töötajatele tasuta. Teistele osalejatele on koolituse hind 10 eurot poole päeva eest ja 20 eurot terve päeva eest.

Registreerimiseks palume, et täidaksite alljärgneva vormi: https://forms.gle/pPAt4DCwVQJUscym8

Iga koolituspäev on jaotatud võrdselt kahe üksteist täiendava koolituse vahel. Osaleda võib nii tervel koolituspäeval kui ka osaliselt.

Koolitused toimuvad Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonikeskuse ruumides Pepleri 5, vajadusel veebis.

Lisainfo: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Väljakutseid pakkuv käitumine. Käitumise tugikava.
Siim Värv
Marju Aas

15.10.2021 (fookus lasteaialastel ja I kooliastme õpilastel)
ja
14.01.2022 (fookus II ja III kooliastme õpilastel)

kell 10.00-14.00

Koolituse teemad:

 • Lapse emotsionaalne ja sotsialane areng
 • Käitumise analüüs ja eripärase käitumise mõtestamine
 • Erinevate psüühikahäiretega seotud käitumuslikud eripärad (ATH, autism, depressioon jmt)
 • Positiivsete käitumismustrite loomine ja käitumise tugikava koostamine

Töö traumakogemusega lapsega.
Marju Aas

Töö autistliku lapsega.
Merje Kivikas

5.11.2021(fookus lasteaialastel ja I kooliastme õpilastel)
ja
11.02.2022 (fookus II ja III kooliastme õpilastel)

kell 10.00-12.00 (Töö traumakogemusega lapsega)
kell 12.15-14.00 (Töö autistliku lapsega)

Koolituse teemad:

 • Traumakogemuse mõiste
 • Traumakogemusega lapse käitumise eripärad
 • Traumakogemusega lapse toetamine
 • Autismispektri häire tutvustus
 • Sekkumismeetodid autismispektri häire korral
 • Teacch meetod
 • Autistliku lapse eripärad ja koostöö korraldamine
 • Struktureerimine
 • Autistliku lapse käitumise korrigeerimine

Erivajadusega lapse kommunikatsioon. Alternatiivkommunikatsioon.
Liis Rumm

Õppe jõukohastamine
Katre Riives

03.12.2021
ja
11.03.2022

kell 10.00-12.00 (Erivajadusega lapse kommunikatsioon. Alternatiivkommunikatsioon.)
kell 12.15-14.00 (Õppe jõukohastamine)

Koolituse teemad:

 • Tõrked kahepoolses suhtluses
 • Kommunikatsiooniraskuste mõistmine ja hindamine
 • Alternatiivkommunikatsiooni rakendamine (PECS, piktogrammid)
 • Õppe jõukohastamise põhimõtted põhikoolis
 • Õpitulemuste vähendamine
 • LÕK õppekirjanduse kasutamine õppe jõukohastamisel

Varasemad koolitused:

Töö traumakogemusega lapsega.
Marju Aas

Töö autistliku lapsega.
Merje Kivikas

29.01.2021 
kell 10.00-12.00 (Töö traumakogemusega lapsega)
kell 12.15-14.00 (Töö autistliku lapsega)

Koolituse teemad:

 • Traumakogemuse mõiste
 • Traumakogemusega lapse käitumise eripärad
 • Traumakogemusega lapse toetamine
 • Autismispektri häire tutvustus
 • Sekkumismeetodid autismispektri häire korral
 • Teacch meetod
 • Autistliku lapse eripärad ja koostöö korraldamine
 • Struktureerimine
 • Autistliku lapse käitumise korrigeerimine

Väljakutseid pakkuv käitumine. Lapse emotsionaalse ja sotsiaalne areng.
Siim Värv

Sotsiaalsete oskuste arendamine
Marju Aas

12.02.2021
kell 10.00-12.00 (Väljakutseid pakkuv käitumine. Lapse emotsionaalse ja sotsiaalne areng.)
kell 12.15-14.00 (Sotsiaalsete oskuste arendamine)

Koolituse teemad:

 • Lapse emotsionaalne ja sotsialane areng
 • Käitumise analüüs ja eripärase käitumise mõtestamine
 • Sotsiaalsete oskuste toetamine

Erivajadusega lapse kommunikatsioon. Alternatiivkommunikatsioon.
Liis Rumm

Õppe jõukohastamine
Katre Riives

30.04.2021
kell 10.00-12.00 (Erivajadusega lapse kommunikatsioon. Alternatiivkommunikatsioon.)
kell 12.15-14.00 (Õppe jõukohastamine)

NB! Koolitus toimub veebis ja link koolitusel osalemiseks saadetakse registreerunutele hiljemalt 29.04.

Koolituse teemad:

 • Tõrked kahepoolses suhtluses
 • Kommunikatsiooniraskuste mõistmine ja hindamine
 • Alternatiivkommunikatsiooni rakendamine (PECS, piktogrammid)
 • Õppe jõukohastamise põhimõtted põhikoolis
 • Õpitulemuste vähendamine
 • LÕK õppekirjanduse kasutamine õppe jõukohastamisel

Psüühikahäirega õpilane (koos koolitutvustusega)

5.12.2019 kell 10-12.30
5.03.2020 kell 10-12.30

Koolituse teemad:

 • Ülevaade levinumatest psüühikahäiretest
 • Sekkumismeetodid erinevate psüühikahäirete puhul
 • Tutvumine Tartu Herbert Masingu Kooli õpikeskkonnaga

Töö autistliku lapsega

24.10.2019 kell 10-11.30
17.01.2020 kell 10-12.30

Merje Kivikas

Koolituse teemad:

 • Autismispektri häire tutvustus
 • Sekkumismeetodid autismispektri häire korral
 • Teacch meetod
  • Autistliku lapse eripärad ja koostöö korraldamine
  • Struktureerimine
 • Autistliku lapse käitumise korrigeerimine

Töö traumakogemusega lapsega

17.01.2020 kell 13-15.30
12.03.2020 kell 9-11.30

Marju Aas

Koolituse teemad:

 • Traumakogemuse mõiste
 • Traumakogemusega lapse käitumise eripärad
 • Traumakogemusega lapse toetamine

Väljakutseid pakkuv käitumine
Lapse emotsionaalse ja sotsiaalne areng
Käitumise tugikava

27.02.2020 kell 10-12.30
11.03.2020 kell 13-15.30

Siim Värv, Grete Lanno

Koolituse teemad:

 • Lapse emotsionaalne ja sotsialane areng
 • Käitumise analüüs ja eripärase käitumise mõtestamine
 • Käitumise tugikava koostamise praktilised võimalused

Autistliku lapse kõne hindamine

25.02.2020 kell 10-16.00

Sanna Tarpila, Hannele Tanskanen (Soome). Koolitus on inglise keeles.

Koolitusel avavad Soome logopeedid Sanna Tarpila ja Hannele Tanskanen autistliku lapse kõne arengut ja tutvustavad viise selle hindamiseks. Koolitus on suunatud eelkõige logopeedidele ja autistlike lastega töötavatele emakeeleõpetajatele.

Koolitusmaterjalid: Early Intervention Strategies (ppt), Evaluation of Communication in Autism (ppt)


Psüühikahäiretega õpilaste õpetamine
3. jaanuar 2018

Ületartuline koolituspäev Tartu Herbert Masingu Koolis

Päevakava
9.30–10.00 Tervituskohv
10.00–10.45 Tartu Herbert Masingu Kooli ja kompetentsikeskuse töö alustalad
10.45–11.30 Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilaste õpetamine
11.30–11.45 Paus
11.45–12.45 Autismispektrihäirega õpilaste õpetamine
12.45–13.30 Õppimist toetavate käitumisoskuste kujundamise praktilisi võtteid
13.30–14.00 Küsimused ja vastused, koolituspäeva lõpetamine


Kaasav aktiivõpe
kevad 2017

Koolitus pakub õpetajatele võimaluse arendada oma oskusi klassi ühtsust soodustavate aktiivõppetegevuste läbiviimiseks.

Sageli takerdume töös klassiga erinevate raskustele – klassis esineb konflikte, see ei toimi ühtse meeskonnana või on õpilastel raskusi õppimisele keskendumisega. Aktiivõppemeetodid aitavad arendada õpilaste suhtlemisoskusi ning pakuvad kokkuvõttes suuremat rahulolu suhete loomisel ja õppimisel.

Koolitusel õpid:

 • kuidas planeerida, läbi viia ja hinnata aktiivõppemeetodeid;
 • kuidas kohandada erinevaid aktiivõppemeetodeid erivajadustega õpilastele;
 • kuidas töötada eripalgelise õpilasgrupiga?

Koolitus kestab 40 akadeemilist tundi: 20 tundi teooriat ning 20 tundi praktikat. Koolitus on osalejatele tasuta.

Koolituse teemad:

1. moodul. Teoreetiline osa.

 • Mitteformaalne, formaalne ja informaalne tegevus
 • Võimalused mitteformaalseteks tegevusteks
 • Üldised sotsiaalse kaasamise põhimõtted
 • Iga grupp on erinev ja ainulaadne
 • Õpetaja ja pere roll

2. moodul. Sihtgrupp.

 • Erinevate erivajaduste tunnused (füüsiline- ja vaimne puue, tundeelu- ja käitumishäire, ATH, autism)
 • Põhistrateegiad erinevate erivajadustega lastega töötamiseks

3. moodul. Lähenemine.

 • Baasteadmised grupi dünaamikast
 • Aktiivsed osalusmeetodid
 • Näited mitteformaalsetest tegevustest

4. moodul. Kuidas?

 • Mitteformaalsete tegevuste planeerimine
 • Plaani koostamine: eesmärkide seadmine ja tegevuste loomine; inim-, materiaalsete- ja rahaliste ressurssidega arvestamine; sobiva konteksti leidmine; strateegiad; kuidas hinnata?; kohandatud tegevuste loomine
 • Mitteformaalsete tegevuste rakendamine
 • Tegevuste hindamine

Kaasava aktiivõppe kursus on loodud Non4mal 4 All projekti raames ning selle käigus õpetatakse ja julgustatakse õpetajaid looma ja praktiseerima mitteformaalseid tegevusi ja mänge, mis sobivad väga erinevat tüüpi klassidele.
Projekti „Non4mal 4 All“ eesmärk on kaasata hariduslike erivajadusega õpilasi aktiivselt koolis ning ühiskonnas kasutades mitteformaalse hariduse meetodeid, strateegiaid ja arendavaid mänge. Mitteformaalseid tegevusi iseloomustab eesmärgipärasus, vabatahtlikkus, õppijakesksus ning paindlikkus. Neid võib läbi viia väga erinevates keskkondades ning tegevused on kohandatud nii, et kõik õpilased saaksid osaleda.

Teated