Kooli vastuvõtu esimeseks sammuks on registreerumine kooli kompetentsikeskuse nõustamisele, et hinnata õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks.

Lisainfo: Marju Aas
Tartu Herbert Masingu Kooli
HEV koordinaator, tugiteenuste juht
E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Telefon: 555 28207

Põhikooliastmesse on oodatud õppima õpilased, kellel on:

 • Raske ja püsiv psüühikahäire (pervasiivne arenguhäire, meeleoluhäired, ärevus, emotsionaalse trauma kogemus vm) või
 • Kroonilised somaatilised haigused ja nendega kaasuvad psüühilised eripärad (meeleoluhäired, ärevus, koolitõrge vm), liitpuudega kaasnev raske liikumispuue

Vastuvõtul palume arvestada:

 • Õpilasi võetakse kooli (põhikoolis eelistatult I ja II kooliastmesse) vastu vabade kohtade olemasolul reeglina augustis ja detsembris, nii et õppima asumine on vastavalt kas 1. septembrist või 1. jaanuarist.
 • Õpilase vastuvõtmisel arvestab direktor kooli tugimeeskonna seisukohta, kes analüüsib esitatud dokumente, kohtub lapse ja tema perega, viib vajadusel läbi täiendavaid pedagoogilis-psühholoogilisi uuringuid ja hindab õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks.
 • Vajadusel kaasab kool otsustamisprotsessi ka kohaliku omavalitsuse esindaja või teisi tugivõrgustiku liikmeid.

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid palume üles laadida Tartu haridusteenuste haldamise veebisüsteemis ARNO:

 • avaldus;
 • Haridus-ja noorteameti (Harno) koolivälise nõustamismeeskonna soovitus;
 • õpilase eelnevast koolist õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • õpilase eelnevast koolist õpilasraamatu väljavõte;
 • lapse koolivalmiduskaart (1. klassi astumisel);

Lisainfo:

Kooli juhiabi tel. +372 736 1686

Gümnaasiumi astmes:

Tartu Herbert Masingu Kooli gümnaasiumiosa tegutseb selleks, et luua autismiga noortele sobilikud tingimused gümnaasiumihariduse omandamiseks. Selleks kasutatakse autismiteadlikku lähenemist, väiksemaid ja õpistiilidele kohandatud õppegruppe ning enese- ja sotsiaalse maailma paremale tundmisele orienteeritud valikaineid.

Gümnaasiumiastme lennu suurus on 12 õpilast, õppetöö toimub klassiõppes või vajadusel mikrogruppides.

Lisaks autismiga õpilastele on gümnaasiumiõppesse oodatud õppima ka õpilased, kel on raske ja püsiv psüühikahäire (meeleoluhäired, koolitõrge, ärevus), mis sageli tuleneb varasemast emotsionaalse trauma kogemusest.

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid:

 • avaldus kooli direktorile
 • hariduslikku erivajadust täpsustavad dokumendid, sh Haridus-ja noorteameti (Harno) koolivälise nõustamismeeskonna soovitus selle olemasolul
 • väljavõte õpilasraamatust ja hinnetelehte
 • motivatsioonikiri

Palume dokumendid esitada hiljemalt 2.06.2024 kooli kantseleisse või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Iga õpilaskandidaadiga toimub vestlus, mille aja anname teada pärast dokumentide laekumist, kuid mitte hiljem kui 12.06.2024.

Õpilase vastuvõtmisel arvestab direktor kooli tugimeeskonna ja (vajadusel) gümnaasiumi õppetooli liikmete seisukohta, kes analüüsivad esitatud dokumente, hindavad õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks.

Vajadusel avame kandideerimise ka augustikuus. Täpsem info selle kohta avaldatakse kooli kodulehel.

Lisainfo:

Marju Aas
Tartu Herbert Masingu Kooli
HEV koordinaator, tugiteenuste juht
E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Telefon: 555 28207

Põhikooli astumise avaldus

Gümnaasiumisse astumise avaldus

Avalduse lisa: nõusolek

Teated