Kooli vastuvõtu esimeseks sammuks on registreerumine kooli kompetentsikeskuse vastuvõtule, et hinnata õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks. https://goo.gl/forms/PWMrdbobvebFKqW32

Põhikooli astmes:

 • tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste klassi
 • väikeklassi
 • ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppesse

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid:

 • kooli direktorile avaldus Tartu haridusteenuste haldamise veebisüsteemis ARNO (võimalik teha ka kooli kantseleis);
 • allkirjastatud nõusolekuleht „Lapsevanema/seadusliku esindaja nõusolek“
 • maakondliku või üleriigilise nõustamiskomisjoni soovitus;
 • lapse sünnitunnistuse koopia;
 • lapsevanema või seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • lapse koolivalmiduskaart (1. klassi astumisel);
 • õpilase eelnevast koolist õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • õpilase eelnevast koolist õpilasraamatu väljavõte;
 • õpilase eelneva ja/või jooksva õppeaasta klassitunnistuse koopia;
 • perearsti, eriarsti või muu spetsialisti hinnang õpilasele haridusliku erivajaduse täpsustamiseks;
 • õpilase tervisekaart;
 • õpilase rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia;
 • muud asjakohased dokumendid.

Vastuvõtul arvestada:

 • Õpilasi võetakse kooli vastu vabade kohtade olemasolul reeglina augustis ja detsembris, põhikoolis eelistatult I ja II kooliastmesse, nii et õppima asumine on vastavalt kas 1. septembrist või 1. jaanuarist.
 • Õpilase vastuvõtmisel arvestab direktor kooli tugimeeskonna seisukohta, kes analüüsib esitatud dokumente, hindab õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks.
 • Vajadusel kaasab kool otsustamisprotsessi ka kohaliku omavalitsuse esindaja või teisi tugivõrgustiku liikmeid.

Dokumendid palume esitada Arno kaudu (http://www.tartu.ee/arno/) või kooli juhiabile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või Vanemuise 33, 51014 Tartu

Lisainfo:

Kooli juhiabi tel. +372 736 1686

Gümnaasiumi astmes:

Gümnaasiumiastme klasside suurus on 12 õpilast. Vastuvõtt toimub juuni teises pooles.

Gümnaasiumiastmesse on oodatud õppima õpilased, kellel esinevad:

 • kroonilised somaatilised haigused (sh astma, diabeet, epilepsia vm),
 • psüühilisest erivajadusest (pervasiivne arenguhäire, meeleoluhäired, ärevus, aktiivsus-tähelepanuhäire vm) tingitud somaatilised kaebused (sh unehäired, kroonilised valud, sage põdemine, allergia jm) või
 • somaatilise haigusega kaasuvad psüühilised eripärad (meeleoluhäired, ärevus, koolitõrge vm)

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid:

 • avaldus kooli direktorile
 • õpilase põhikoolitunnistus
 • motivatsioonikiri
 • perearsti, eriarsti või muu spetsialisti hinnang täpsustamaks õpilase somaatilist haigust

Vastuvõtul arvestada:

 • Õpilase vastuvõtmisel arvestab direktor kooli tugimeeskonna ja (vajadusel) gümnaasiumi õppetooli liikmete seisukohta, kes analüüsivad esitatud dokumente, hindavad õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks
 • Kool kaasab otsustamisprotsessi kohaliku omavalitsuse esindaja, vajadusel ka teisi tugivõrgustiku liikmeid

Lisainfo:

Marju Aas
Tartu Herbert Masingu Kooli
Tugitegevuste juht-sotsiaalpedagoog
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel 555 28207

Õpilaste vastuvõtmise ning koolist väljaarvamise tingimused ja kord

Kooli võtmise avaldus

Avalduse lisa: nõusolek

Kooli eripära ja klassitüüpide tutvustus (veebis lugemiseks)

Kooli eripära ja klassitüüpide tutvustus (printimiseks)

Teated