Kooli vastuvõtu esimeseks sammuks on registreerumine kooli kompetentsikeskuse vastuvõtule, et hinnata õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks. https://forms.gle/XSh87tVhUb4Z2xfM6

Põhikooliastmesse on oodatud õppima õpilased, kellel on:

 • Raske ja püsiv psüühikahäire (pervasiivne arenguhäire, meeleoluhäired, ärevus, emotsionaalse trauma kogemus vm) või
 • Kroonilised somaatilised haigused ja/või nendega kaasuvad psüühilised eripärad (meeleoluhäired, ärevus, koolitõrge vm), liitpuudega kaasnev raske liikumispuue

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid:

 • kooli direktorile avaldus Tartu haridusteenuste haldamise veebisüsteemis ARNO (võimalik teha ka kooli kantseleis);
 • Haridus-ja noorteamet (Harno) koolivälise nõustamismeeskonna soovitus;

Vastuvõtul arvestada:

 • Õpilasi võetakse kooli vastu vabade kohtade olemasolul reeglina augustis ja detsembris, põhikoolis eelistatult I ja II kooliastmesse, nii et õppima asumine on vastavalt kas 1. septembrist või 1. jaanuarist.
 • Õpilase vastuvõtmisel arvestab direktor kooli tugimeeskonna seisukohta, kes analüüsib esitatud dokumente, hindab õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks.
 • Vajadusel kaasab kool otsustamisprotsessi ka kohaliku omavalitsuse esindaja või teisi tugivõrgustiku liikmeid.

Kooli vastuvõtul palume lisaks esitada kooli kantseleisse:

 • allkirjastatud nõusolekuleht „Lapsevanema/seadusliku esindaja nõusolek”;
 • lapsevanema või seadusliku esindaja ja õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;
 • õpilase eelnevast koolist õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • õpilase eelnevast koolist õpilasraamatu väljavõte;
 • õpilase eelneva ja/või jooksva õppeaasta klassitunnistuse koopia;
 • perearsti, eriarsti või muu spetsialisti hinnang õpilasele haridusliku erivajaduse täpsustamiseks;
 • õpilase tervisekaart;
 • lapse koolivalmiduskaart (1. klassi astumisel);
 • õpilase rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia.

Dokumendid palume esitada Arno kaudu (http://www.tartu.ee/arno/) või kooli juhiabile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või Vanemuise 33, 51014 Tartu

Lisainfo:

Kooli juhiabi tel. +372 736 1686

Gümnaasiumi astmes:

Gümnaasiumiastme lennu suurus on 12 õpilast.

Gümnaasiumiastmesse on oodatud õppima õpilased, kellel esinevad:

 • Raske ja püsiv psüühikahäire (pervasiivne arenguhäire, meeleoluhäired, ärevus, traumakogemus vm) või
 • Kroonilised somaatilised haigused ja/või nendega kaasuvad psüühilised eripärad (meeleoluhäired, ärevus, koolitõrge vm)

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid:

 • avaldus kooli direktorile
 • Haridus-ja noorteamet (Harno) koolivälise nõustamismeeskonna soovitus
 • väljavõte õpilasraamatust ja hinnetelehte
 • motivatsioonikiri

Palume dokumendid esitada hiljemalt 11.06.2021 kooli kantseleisse või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õpilase vastuvõtmisel arvestab direktor kooli tugimeeskonna ja (vajadusel) gümnaasiumi õppetooli liikmete seisukohta, kes analüüsivad esitatud dokumente, hindavad õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks.
Iga õpilaskandidaadiga toimub vestlus, mille aja anname teada pärast dokumentide laekumist, kuid mitte hiljem kui 18.06.2021.

Vajadusel avame kandideerimise ka augustikuus. Täpsem info selle kohta avaldatakse kooli kodulehel.

Lisainfo:

Marju Aas
Tartu Herbert Masingu Kooli
HEV koordinaator, tugiteenuste juht
E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Telefon: 555 28207

Õpilaste vastuvõtmise ning koolist väljaarvamise tingimused ja kord

Kooli võtmise avaldus

Avalduse lisa: nõusolek

Teated