Aktused

1. september 2023 kooliaasta avaaktus

23. veebruar 2023 Eesti Vabariigi aastapäeva aktus-kontsert

14. juuni 2023 õppeaasta lõpuaktus

21. juuni 2023 9. ja 12. klasside lõpuaktus

Trimestrid

I trimester 1.09-25.11.2022 (57 õppepäeva)

II trimester 28.11.2022-10.03.2023 (57 õppepäeva)

III trimester 13.03-14.06.2023 (61 õppepäeva)

Koolivaheajad

I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023;

II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024;

III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024;

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024.

Eksamiperiood

Gümnaasium

12. klassi kooliastme hinnete tähtaeg 18. aprill 2023, jätkuvad ainekonsultatsioonid

Riigieksamid

Eesti keel 24. aprill 2023

Inglise keele riigieksam, kirjalik osa 2. mai 2023

Inglise keele riigieksam, suuline osa 2.-5. mai, 8. mai 2023

Matemaatika 17. mai 2023

Kooli komplekseksam 2. juuni 2023

Põhikool

9. klassi õpilaste aastahinnete tähtaeg 26. mai 2023, jätkuvad ainekonsultatsioonid

Eksamid

Eesti keel 2. juuni 2023

Matemaatika 7. juuni 2023

Valikeksam 12. juuni 2023

Uurimus- ja loovtööd

Uurimistööde kaitsmine 11. klassis 30. mai 2023

Loovtööde kaitsmine 8. klassis 6. juuni 2023

Kursusehinded

1 kursus – 14. juuniks 2023;

2 kursust – 27. jaanuariks 2023, 14. juuniks 2023;

3 kursust – 25. novembriks 2022, 17. märtsiks 2023, 14. juuniks 2023;

4 kursust – 4. novembriks 2022, 27. jaanuariks 2023, 6. aprilliks 2023, 14. juuniks 2023;

5 kursust – 21. oktoobriks 2022, 16. detsembriks 2022, 17. veebruariks 2023, 6. aprilliks 2023, 14. juuniks 2023.

Õppenõukogud

13. september 2022

29. november 2022

2. veebruar 2023 (gümnaasium)

14. märts 2023

8. juuni 2023

20. juuni 2023

30. august 2023

Lisainfo: Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal

Lapsevanemate üldkoosolek

6. oktoober 2022

9. klasside lapsevanemate koosolek

14. detsember 2022

E-õppepäevad

N 22. september 2022 loodusained

R 14. oktoober 2022 võõrkeeled

E 14. november 2022 kirjandus

K 7. detsember 2022 muusika

T 17. jaanuar 2023 matemaatika

E 6. veebruar 2023 ajalugu ja ühiskonnaõpetus

R 16. märts 2023 eesti keel

K 12. aprill 2023 kunst

K 17. mai 2023 I vahetus inimeseõpetus, tugigrupp

R 2. juuni I vahetus loodusained

K 7. juuni I vahetus

Teated