Kõik kooliaasta sündmused leiab Stuudiumist, olulisemad sündmused, mille kuupäevad leiab siinselt lehelt:

Aktused 

 • 3. september kell 12.00 kooliaasta alguse aktus
 • 22. veebruar - Eesti Vabariigi aastapäeva aktus
 • Kevadkontsert
 • Viimase koolikella aktused
 • 11. juuni - Õppeaasta lõpuaktused 1.-8. ja 10.-11. klassid
 • 20. juuni kell 12:00 – 9. ja 12. klassi lõpuaktus

Trimestrid (1.-9. klass) 

I trimester: 3. september 2018 kuni 30. november 2018;

II trimester: 3. detsember 2018 kuni 8. märts 2019;

III trimester: 11. märts 2019 kuni 11. juuni 2019.

Koolivaheajad 

I vaheaeg 22.–28. oktoober 2018;

II 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;

III vaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;

IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2019;

V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019.

Eksamiperioodid

Gümnaasium

eesti keel – 22. aprill 2019;

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019;

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019;

matemaatika – 24. mai 2019.

Põhikool

eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019;

matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019

Tasemetööd

3. klasside tasemetööd

eesti keel – 8. mai 2019;

matemaatika – 15. mai 2019.

4. klasside tasemetööd

loodusõpetus – 2. oktoober 2018.

6. klasside tasemetööd

eesti keel – 14. mai 2019;

matemaatika – 21. mai 2019.

7. klasside tasemetööd

loodusõpetus – 25. september 2018.

Uurimus ja loovtööde tähtajad 

Vaata uurimus- ja loovtööde täpsemat ajakava

Õppenõukogude toimumisajad

 • 18.09.2018
 • 4.12.2018
 • 12.03.2019
 • 6.06.2019
 • 18.06.2019
 • 29.08.2019

Lastevanemate üldkoosolekud 

1.-12. klassile

3. oktoober kell 18.00

Teated