Aktused

1. september 2023 kooliaasta avaaktus

23. veebruar 2023 Eesti Vabariigi aastapäeva aktus-kontsert

7. juuni 2024 õppeaasta lõpuaktus

20. juuni 2024 9. ja 12. klasside lõpuaktus

Trimestrid

I trimester 1.09-01.12.2023 (61 õppepäeva)

II trimester 04.12.2023-15.03.2024 (58 õppepäeva)

III trimester 18.03.2024-12.06.2024 (56 õppepäeva)

Koolivaheajad

I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023;

II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024;

III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024;

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024.

Eksamiperiood

Gümnaasium

12. klassi kooliastme hinnete tähtaeg 16. aprill 2024, jätkuvad ainekonsultatsioonid

Riigieksamid

Eesti keel 22. aprill 2024

Inglise keele riigieksam, kirjalik osa 2. mai 2024

Inglise keele riigieksam, suuline osa 2.-3. mai, 6.-7. mai 2024

Matemaatika 23. mai 2024

Kooli komplekseksam 6. juuni 2024

Põhikool

9. klassi õpilaste aastahinnete tähtaeg 24. mai 2024, jätkuvad ainekonsultatsioonid

Eksamid

Eesti keel 31. mai 2024

Matemaatika 6. juuni 2024

Valikeksam 12. juuni 2024

Uurimus- ja loovtööd

Uurimistööde kaitsmine 11. klassis 30. mai 2024

Loovtööde kaitsmine 8. klassis 5. juuni 2024

Kursusehinded

1 kursus – 12. juuniks 2024;

2 kursust – 26. jaanuariks 2024, 12. juuniks 2024;

3 kursust – 1. detsembriks 2023, 8. märtsiks 2024, 12. juuniks 2024;

4 kursust – 10. novembriks 2023, 26. jaanuariks 2024, 5. aprilliks 2024, 12. juuniks 2024;

5 kursust – 20. oktoobriks 2023, 8. detsembriks 2023, 16. veebruariks 2024, 19. aprilliks 2024, 12. juuniks 2024.

Õppenõukogud

12. september 2023

4. juuni 2024

19. juuni 2024

29. august 2024

Lapsevanemate üldkoosolek

11. oktoober 2023

9. klasside lastevanemate koosolek

6. detsember 2023

E-õppepäevad

N 21. september 2023 loodusained

K 11. oktoober 2023 võõrkeeled

E 13. november 2023 kirjandus

N 14. detsember 2023 muusika

T 23. jaanuar 2024 matemaatika

N 15. veebruar 2024 ajalugu ja ühiskonnaõpetus

R 15. märts 2024 eesti keel

R 12. aprill 2024 kunst

N 23. mai 2024 sotsiaalained

R 31. mai loodusained

N 6. juuni käsitöö, tehnoloogia

Teated