Kõik kooliaasta sündmused leiab Stuudiumist, olulisemad sündmused, mille kuupäevad leiab siinselt lehelt:

Trimestrid (1.-9. klass) 

I trimester 1.09-26.11.2021 (58 õppepäeva)

II trimester 29.11.2021-25.02.2022 (52 õppepäeva)

III trimester 7.03-13.06.2022 (65 õppepäeva)

Koolivaheajad 

I vaheaeg 25.–31. oktoober 2021;

II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;

III vaheaeg 28. veebruar – 6. märts 2022;

IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 25. aprill – 1. mai 2022;

V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022.

E-õppepäevad

27. september 2021 – loodusained

20. oktoober 2021 – kirjandus

16. november 2021 – võõrkeeled

16. detsember 2021 – muusika

24. jaanuar 2022 – matemaatika

25. veebruar 2022 (enne vaheaega) – ajalugu ja ühiskonnaõpetus

18. märts 2022 (kooli sünnipäev) – eesti keel

14. aprill 2022 (enne suurt reedet) – kunst

20. mai 2022 (matemaatika RE) – inimeseõpetus, tugigrupp

30. mai 2022 (PK eesti keele eksam) – loodusained

6. juuni (PK matemaatika eksam) – õuesõppepäev

Eksamiperioodid

Gümnaasium

Eesti keel 25. aprill 2022

Inglise keele riigieksam, kirjalik osa 3. mai 2022

Inglise keele riigieksam, suuline osa 4.-6. ja 9. mai 2022

Matemaatika 20. mai 2022

Kooli komplekseksam 6. juuni 2022

Põhikool

Eesti keel 30. mai 2022

Matemaatika 6. juuni 2022

Valikeksam 14. juuni 2022

Tasemetööd

Tasemetööd riiklikus valimis olevatele õpilastele

4. klassi õpilastele:

matemaatika – 14.-17. september 2021. a;

eesti keel – 28.-29. september 2021. a;

loodusõpetus – 6.-7. oktoober 2021. a.

7. klassi õpilastele:

matemaatika – 14.-17. september 2021. a;

eesti keel – 30. september, 1. oktoober 2021. a;

loodusõpetus – 4.-5. oktoober 2021. a;

inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a.;

inglise keel (suuline) – 8. oktoober, 11.-13. oktoober 2021. a.

Uurimus ja loovtööde tähtajad 

Uurimistööde kaitsmine 11. klassis 27. mai 2022

Loovtööde kaitsmine 8. klassis 3. juuni 2022

Kursusehinded 2021/2022

1 kursus         10. juuni 2022
2 kursust       21. jaanuar 2022 10. juuni 2022
3 kursust     26. november 2021 11. märts 2022 10. juuni 2022
4 kursust   5. november 2021 21. jaanuar 2022 1. aprill 2022 10. juuni 2022
5 kursust 22. oktoober 2021 17. detsember 2021 25. veebruar 2022 15. aprill 2022 10. juuni 2022

Õppenõukogude toimumisajad

  • 14. september 2021

  • 30. november 2021

  • 3. veebruar 2022 (gümnaasiumi õppenõukogu)

  • 1. märts 2022

  • 9. juuni 2022

  • 17. juuni 2022

  • 30. august 2022

Lastevanemate üldkoosolekud 

6. oktoober 2021 – lastevanemate üldkoosolek

15. detsember 2021 – 9. klassi lastevanemate koosolek

Teated