Tartu Herbert Masingu Koolis töötatakse iga päev psüühilise erivajadustega õpilastega. Aastatega on koolil kogunenud erinevaid teadmisi ja oskusi tööks autismispektri häirega, meeleoluhäiretega, emotsionaalse traumakogemusega ning teiste psüühikahäiretega õpilastega. Seeläbi on koolist kujunenud selle valdkonna kompetentsikeskus.

Lisaks igapäevasele koolitööle tegutseme veel nendel suundadel:

Kooli sisulise arengu järjepidev toetamine

Toetame oma õpetajaid ja tugispetsialiste järjepidevalt tööks vajalike pädevuste hoidmisel ja arendamisel. Oleme kursis tänapäevaste meetodite ja lähenemistega ning otsime aktiivselt võimalusi oma personali koolitamiseks.

Kõik uued töötajad osalevad Masingu kooli kutseaastal, mille käigus pakutakse võimalust omandada baasilised teadmised ja oskused tööks autismispektrihäirega, traumakogemusega jt psüühikahäiretega õpilastega. Kutseaasta raames toimuvad ka regulaarsed kovisioonid ning tunnivaatlused.

Loome ja eestindame erinevaid metoodilisi materjale.

Lapsevanemate toetamine

Pakume psüühikahäiretega laste vanematele võimalust osaleda koolitussarjas, kus kooli spetsialistid tutvustavad erinevate psüühikahäirete olemust ja võimalusi psüühikahäirega lapse toetamiseks.

Samuti toimub regulaarselt psüühikahäirega laste vanematele mõeldud avatud tugigrupp, mille eesmärgiks on toetada lapsevanemaid nende teekonnal erivajadusega lapse kõrval.

Õpilaste kooli vastuvõtt

Uute õpilaste vastuvõtt toimub õppeaasta loogikat silmas pidades kaks korda aastas – septembris ning jaanuaris. Kooli vastuvõtuks kohtume novembris ja märtsis nende õpilaste, nende perede ja tugivõrgustikuga, kellele on soovitatud õppimist eriklassis ning kes kaaluvad vajadust ja võimalust asuda õppima Tartu Herbert Masingu Koolis. Kohtumiste eesmärk on hinnata õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks. Oma soovist kooli vastuvõtuks saab anda teada SIIN.

Tartu Herbert Masingu koolis tegutseb eelkool, kuhu oodatakse kooliteed alustavaid 6-7 aastaseid eripedagoogilist tuge vajavad lapsi, kes psüühiliste eripärade tõttu vajavad tõenäoliselt kohandatud õpikeskkonda. Ennekõike on eelkool suunatud autismispektrihäirega ning traumakogemusega lastele. Eelkooli viivad läbi diagnostilist õpetamist rakendavad Tartu Herbert Masingu Kooli õpetajad koostöös kooli tugispetsialistidega. Eelkooli vastuvõtt toimub läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi (arno.tartu.ee), et aidata kaasa kaasatervikpildi kujunemisele õppimise eritingimusi vajavatest kooliminevatest lastest Tartu linnas. 

Nõustamine ja juhtumiarutelud

Nõustamisele on oodatud vanemad, kes vajavad tuge ja infot oma psüühilise erivajadusega lapse paremaks mõistmiseks ja toetamiseks. Nõustamised toimuvad iganädalaselt ja nendele saab registreerida SIIN.

Psüühikahäirega laste ja noortega töötavatele õpetajatele, spetsialistidele ja KOV töötajatele pakume võimalust osaleda juhtumiaruteludel. Juhtumiarutelu kestab vähemalt neli akadeemilist tundi ning annab võimaluse minna süvitsi ühe konkreetse õpilasega seotud teemasse ning leida koos esimesi samme keerulistes olukordades lahendusteni jõudmiseks. Soovist osaleda juhtumiarutelul saab anda teada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Tartu linna haridusasutustes õppivate laste osas teeme juhtumiarutelusid kavandades koostööd Hariduse Tugiteenuste Keskusega.

Koolitamine

Korraldame psüühikahäiretega õpilaste toetamise teemal koolitusi nii avatud gruppidele kui erinevatele koolidele, lasteaedadele noortekeskustele jt asutustele.

Lisaks korraldame üleriigilise haardega rahvusvaheliste esinejatega konverentse ning seminare. Proovime igal aastal leida uue ja huvitava vaatenurga, mille alt inimest ja tema käitumist uurida.

Teated