Hea lapsevanem! Kutsume sind taas Vanemate Kooli. Sel õppeaastal juhib kõiki Vanemate Kooli kohtumisi kooli sotsiaalpedagoog ja koolitaja Umberto Dorus Geerts, kes kaasab ka erinevaid teemaeksperte.

Õppeaasta 2018/19 kohtumised:

10.10 - Kes on hea lapsevanem? Minu roll ja eesmärgid. Lapse kasvatamine võlud ja valud.

07.11 - Lapse emotsionaalne ja sotsiaalne areng

12.12 – Levinumad psüühikahäired laste ja noorte seas. Kogemuslood Eesti Noorte Vaimse Tervise Liidult

09.01 - Kuidas lapse areng toetada (kuidas saada kontakti, kuidas tunnustada, kuidas koos positiivselt aega veeta)

13.02 - Konflikti analüüsimine ja lahendamine

13.03 - Minu (lapsevanema) vaimne tervis ja kuidas seda hoida.

10.04 - Kuidas last kodus toetada: Uni / Internet+Nutiseadmed / kuidas kodus õppimist toetada…

08.05 - Lapsevanem roll juhtumikorraldajana (kuidas luua toimiv suhe õpetajaga, teiste pereliikmete roll ja võimalused HEV laps toetamisel, jmt)

Kõik kohtumised algavad kell 18.00 kooli aulas. Osalemine on tasuta, palun registreeri ennast alloleva lingi kaudu: https://goo.gl/forms/MrYnlg8Sa4E1Pg5l2

 

2017./2018. õppeaasta koolitused:

Lapsevanemana konflikti lahendamine  - 18. aprill 2018
Koolitaja: Umberto Dorus Geerts

Suud puhtaks - erivajadusega laps Eesti hariduses. Vanemate vestlusring - 14. märts 2018

Laste psüühikahäirete medikamentoosne ravi - 22. veebruar 2018
Koolitaja: Lee Juursoo 

Autismispektrihäirega laps - 17.jaanuar 2018
Koolitajad: Merje Kivikas, Sigrid Saveli

Kehaline aktiivsus - kellele ja miks? - 13. detsember 2017
Koolitaja: Ingrid Tiirats

Meeleoluhäired - 15. november 2017
Koolitaja: Karin Lätt

Vaimne tervis ja kuidas seda hoida - 18. oktoober 2017
Koolitaja: Umberto Dorus Geerts

2016./2017. õppeaasta koolitused

Ka lapsevanem vajab toetust ja tähelepanu - 7. detsember 2016
Koolitaja: Tiina Naarits-Linn

Lapse emotsionaalne ja sotsiaalne areng - 25. jaanuar 2017
Koolitaja: Siim Värv

Diagnoosiga ja diagnoosita lastega koos kasvamise rõõmud ja mured - 29. märts 2017
Koolitaja: Tiina Kallavus

Epilepsia - 19. aprill 2017
Koolitaja: Marika Liik

Kuidas toetada lapsi kodus - 17. mai 2017
Koolitaja: Umberto Dorus Geerts

2015./2016. õppeaasta koolitused

Konfliktimustrid psüühikahäirega lapse ümber - 3. november 2015
Koolitaja: Kätlin Konstabel, psühholoog-psühhoterapeut

Koolituse sisu: Psüühikahäirega lapse pärast muretseb palju inimesi, seega on palju ka pingeid. Pingetest võivad alguse saada tõsisemad arusaamatused, mis võivad last ka kahjustada. Koolituse eesmärk on aidata analüüsida lapsega seotud konfliktmustreid ja võimalusi nendega paremini toime tulla. Räägime konfliktide tekkimise põhjustest ja liikidest, nende dünaamikast. Millised on lapse erinevad rollid konfliktides? Millised on konfliktidega seotud müüdid ja kuidas kahjustavatest konfliktimustritest hoiduda?

Laps, reeglid ja vastupanu - 9. november 2015
Koolitaja: Kätlin Konstabel, psühholoog-psühhoterapeut

Koolituse sisu: Kõik lapsed katsetavad vähemalt aeg-ajalt vanemate seatud piiride paikapidavust, kõigil vanematel on sellega vähemalt aeg-ajalt raskusi. Räägime sellest, milleks on reeglid vajalikud ja millised on head reeglid ning kuidas neid kehtestada. Peatume ka emotsioonidel, mida täiskasvanud reegleid kehtestada püüdes nii tihti tunnevad, ja vigadel, mis kõige sagedamini reegleid kehtestades tehakse ning kuidas neid saaks vältida. Arutame ka seda, millised on enim levinud ja vanemate poolt enim kardetud laste vastupanu viisid ja kuidas nendega toime tulla.

Miks laps on agressiivne? - 24. november 2015
Koolitaja: Merit Lage, psühhoterapeut

Koolituse sisu: Agressiivsus tekitab palju tüli nii lapsele endale kui ka neile, kes on tema ümber. Koolitusel tegeleme küsimustega: missugused on enim levinud agressiivsuse põhjused, mida teha siis, kui vanem kuuleb lapselt, et klassis käitub mõni teine laps agressiivselt? Võib juhtuda, et vanem saab tagasisidet oma lapse agressiivse käitumise kohta. Lapse agressiivne käitumine ja sellest rääkimine õpetajaga pole sageli lihtne ja rääkimata jätmine pole samuti õige. Koolitusel arutleme, mida vanem saab omalt poolt agressiivse käitumise leevendamiseks ära teha. Koolituse eesmärk on näidata, et kodu ja kooli koostöö on siin alus, kinnitamaks ühiseid arusaamu agressiivsest käitumisest.

Pereliikmete roll ja võimalused psüühilise erivajadusega lapse toetamisel - 1. detsember 2015
Koolitaja: Kätlin Konstabel, psühholoog-psühhoterapeut

Kuidas luua toimiv suhe lapsevanemaga/õpetajaga? - 27. jaanuar 2016
Koolitaja: Merit Lage

Koolituse sisu: Koolituse eesmärk on anda õpetajatele ja lapsevanematele praktilisi näpunäited suhte loomiseks ja hoidmiseks lapsevanemaga ja õpetajaga selleks, et parandada kooli ja kodu koostööd, leevendada lapse riskikäitumist ja toetada arengut ja õppimist

Kuidas kiita ilma liialt tublitamata? - 03. veebruar 2016
Koolitaja: Merit Lage

Koolituse sisu: Koolituse eesmärk on anda õpetajatele soovitusi ja näpunäiteid positiivse tagasiside tõhususest nii koostöö parandajana kui ka õppimise toetajana.

Eetiliselt rasked olukorrad õpetaja töös/lapsevanema rollis - 10. veebruar 2016
Koolitaja: Merit Lage

Koolituse sisu: Koolitusel arutletakse õpetajatega eetilistelt raskete olukordade ja võimalike lahenduste üle ja selle üle, kuidas olukordade lahendused mõjutavad kodu ja kooli suhete kvaliteeti.

Internet ja psüühikahäirega laps - 02. märts 2016
Koolitaja: Kätlin Konstaabel

Koolituse sisu: Koolituse eesmärk on anda lastevanematele ja last igapäevaselt ümbritsevale sotsiaalvõrgustikule teadmisi ja oskusi tagamaks lapsele toetav ja mõistev keskkond, aidata lapse võrgustiku liikmetel tagada lapsele arengu ja heaolu jaoks adekvaatne internetikasutus.

Teated