Tartu Herbert Masingu Kooli kompetentsikeskus loodi selleks, et jagada kool veerandsajandipikkuse tegutsemisaja jooksul kogunenud teadmisi ja kogemusi hariduslike erivajadustega laste kasvatust ja haridust toetavatele inimestele ja asutustele.

THMK kompetentsikeskus

THMK kompetentsikeskus pakub HEV lastega töötavatele õpetajatele, spetsialistidele, lapsevanematele ja KOV töötajatele nõustamist ja koolitusi, toetamaks HEV õpilaste õpetamist tavakoolis.
Nõustame ka neid õpilasi, kellele on soovitatud õppimist HEV klassis. Eesmärk on hinnata õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks.

Alates 2013. aastast korraldame konverentse kõikidele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele. Proovime igal aastal leida uue ja huvitava vaatenurga, mille alt erivajadustega laste toetamist uurida.

THMK kompetentsikeskus koordineerib ka erinevate koostööpartnerite korraldatavaid tugigruppe, mis on suunatud HEV laste vanematele või tervislike erivajadustega täiskasvanutele.

Teated