18. märtsil 2022 pidas Herbert Masingu kool oma 29. sünnipäeva. Sel puhul on kõik autismipedagoogikast huvitatud inimesed oodatud seda koos meiega tähistama mõttehommikul “Tabamata piirid - räägime autismipedagoogikast”.

Mõttehommikul arutlevad kooliga lähemalt ja kaugemalt seotud inimesed selle üle, mil moel panna autismispektrihäirega õpilase ümber kokku tervikpilt - kuidas puutuvad koolis kokku riiklik õppekava ja autismispektrihäirega kaasnevad eripärad, millised oskused ja teadmised on õpilasele vajalikud toimetulekuks pärast (põhi)kooli ja millised rõhuasetused ning oskused on meie kogemuse alusel vajalikud õpetajale ja tugispetsialistile, et pedagoogikast saaks autismipedagoogika.

Päevakava:

9.00 Kogunemine, registreerimine

9.30 Mõtisklus piiridest, nende tabamisest ja ületamise võimalikkusest. Mõtiskleb erinevaid rolle täitnud teemaekspert, Rahvusvahelise R.Wagneri Ühingu stipendiaat.

10.15 Õigustest hariduses mõtiskleb Atko-Madis Tammar, õiguskantsleri büroo sotsiaalsete õiguste osakonna nõunik

10.45 Autismispektrihäirest audiovisuaalse toega

11.30 Lõuna

12.30 Pedagoogikast autismipedagoogikani. Tervimõtet tekitavad Marju Aas, Merje Kivikas ja Liis Rumm

Autismipedagoogika piirjooned: käitumine

Autismipedagoogika piirjooned: suhtlus

Autismipedagoogika piirjooned: õppekava ja metoodika

14.15 Tiina Kallavuse nimelise Piirinihutaja auhinna üleandmistseremoonia

15.30 Päeva lõpp

Teated