16.03.2018 toimus Tartu Herbert Masingu Kooli 25. juubelit tähistav konverents „Tabamata tervik – räägime mitmikdiagnoosidest“. Konverentsil tehti ülevaade sellest, kuidas töötada noortega, kellel on diagnoositud samaaegselt rohkem kui üks psüühikahäire – mitmikdiagnoosidega noortega. Tegu on lastega, kellel väga sageli avalduvad erinevad käitumishäired, mis muutuvad neil haridussüsteemis püsimise ja hariduse omandamise keeruliseks.

Konverentsil osales 525 inimest üle kogu Eesti.

Ajakava

 • 9.30–10.00 Kogunemine, tervituskohv
 • 10.00–10.20 Avasõnad, päeva sissejuhatus
 • 10.20–10.50 Merje Kivikas - Autismispektrihäire olemus (video)
 • 10.50–11.20 Ana Kontor - Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus (video)
 • 11.20–11.50 Meelika Maila - Intellektipuude ja õpiraskuse olemus (video)
 • 11.50–12.20 Sirutus- ja kohvipaus
 • 12.20–12.50 Kärolin Kajalaid - Depressiooni olemus (video)
 • 12.50–13.20 Tiina Kallavus ja Anne Daniel-Karlsen - Kiindumushäire olemus (video)
 • 13.20–14.20 Lõuna
 • 14.20–15.50 Susanne Nordby Johansen - Mitmikdiagnoosidega lapsed Norras – mida on Eestil õppida? (toetab Airiin Demir) (video)
 • 15.50–16.50 Vestlusring: „Tervikut tabades – erivajadusega laps Eesti koolis“. Vestlusringis osalesid Kalle Küttis (Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik, koolivõrgu juht), Urmas Klaas (Tartu linnapea), Madis Lepajõe (Tartu abilinnapea), Riho Raave (Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja) ja Tiina Kallavus (Tartu Herbert Masingu Kooli direktor) (video)
 • 16.50–17.00 Konverentsi kokkuvõtted ja lõpetamine

Konverentsi ettekanded - https://goo.gl/JG5wGb

Konverentsi peaesineja oli Norra kliiniline neuroloog Susanne Nordby Johansen, kes tutvustab Norra kogemust töös mitmikdiagnoosidega lastega. Tegu on pikaajalise töökogemusega spetsialistiga kliinilise neuropsühholoogia vallas. Tema peamiseks tööülesandeks on olnud diferentsiaaldiagnostika läbi neuropsühhiaatrilise hindamise. Töös laste ja noortega on Susanne peamises huviorbiidis olnud ATH ja neuropsühholoogilised funktsioonid, komplekssed käitumishäired ning noores eas esinevad psühhootilised häired.

Konverentsi toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

tabamata tervik logod

 

Teated