Reedel, 1. märtsil 2013. aastal peeti kooli juubeli puhul Dorpati konverentsikeskuses hariduskonverentsi „Tabamata ime“.
Konverentsil arutati psüühiliste erivajadustega lastega seotud probleemide spektrit, sh neuropsühholoogia ja psühhiaatria küsimusi, perede ja laste sotsiaalprobleeme, võrgustikutööd ning juhtumikorraldust. Selgitati õpikeskkonna ja finantseerimismudeli sõlmpunkte.

Konverentsil esinesid:

Aaro Toomela, Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi professor ‒ "Psüühiliste erivajadustega laps neuropsühholoogi pilgu läbi"

Anu Susi, Tartu Ülikooli Kliinikumi lastepsühhiaater ‒ "Kuidas pusletükke sobitada? Kes on psüühiliste erivajadustega laps ja kuidas teda eristada tavalapsest?"

Tiina Kangro, ajakirja „Puutepunkt“ ja ETV saatesarja „Puutepunkt“ produtsent ‒ "Ühiskond, pere ja erivajadustega laps"

Airiin Demir, kliiniline psühholoog, multisüsteemse teraapia spetsialist ‒ "Tõsiste käitumishäiretega noorte taastusabi Norra ja Eestis näitel"

Anne Daniel-Karlsen, arst-lastepsühhiaater – "Keeruline laps: emotsionaal- ja käitumisprobleemidega lastest Eesti ja Norra kogemuse põhjal"

Mai Suuder, THMK õpetaja ‒ "Autismispektri häiretega laste õpetamine TEACCH meetodi järgi"

Tiina Kallavus, THMK direktor ‒ "HEV last toetava tervikliku võrgustikutöö tegelik olukord ja parandamisvõimalused Eestis praktiku kogemuse läbi"

Vallo Reimaa, TTG direktor ‒ "Päeva kokkuvõte: Psüühiliste hariduslike erivajadustega õpilase arengut toetava haridusmudeli põhijooned"

Teated