Tartu Herbert Masingu Kool tähistas 19. veebruaril 2016. aastal oma 23. sünnipäeva üle-eestilise konverentsiga „Tabamata mure – räägime kiindumushäirest“. Konverentsile kogunes rohkem kui 350 hariduse-, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna spetsialisti.

Konverentsi eesmärk oli tähelepanu pöörata kiindumushäire temaatikale. Taanlasest psühholoog ja terapeut Niels Peter Rygaard, kes samuti konverentsil üles astus, rõhutas et kiindumushäire hõlmab rida käitumisprobleeme, mis on omased lastele, kellele ei ole esimeste eluaastate jooksul langenud osaks piisavat hoolt. Laps võib olla võimetu arendama vastastikuseid, armastavaid ja abistavaid suhteid teistega ning sotsiaalsed oskused võivad kujuneda puudulikeks, nagu oskus mängida, õppida, töötada, armastada, olla pere- või rühmaliige. Temast kujuneb erivajadusega laps selles mõttes, et tal puudub võime pidurdada või muuta oma tundeid või impulsse, kui need on kord tekkinud. Selline laps ei suuda emotsionaalset energiat kaua endale hoida ega stabiliseerida. Selle tagajärjel on aja-, ruumi- ja proportsioonitaju ning sihtide suunad olemas vaid väga algelisel kujul ning kindlasti mitte sellisel tasemel, nagu seda eeldavad täiskasvanud.

Konverentsil esinejate videod ja esitlused:

Niels Peter Rygaard "Kiindumushäirega laps ja tema aitamisvõimalused keskkonna kujundamise teel" (video, esitlus)

Aleksei Turovski "Kiindumus(häire)est loomariigis" (video)

Airiin Demir "Miljööteraapilise tõe otsingul" (esitlussitlus)

Anne Daniel-Karlsen ja Tiina Kallavus "Kiindumushäiretega lastega tööst Tartu Herbert Masingu Koolis" (video)

Konverentsil esinesid:

Niels Peter Rygaard, psühholoog ja terapeut, Taani Psühholoogide Assotsiatsiooni liige ja Taani Riikliku Lapsendamisnõukogu nõustaja. Ta on vanemliku hooleta laste hooldajatele mõeldud Euroopa Liidu haridusprogrammide algataja, autor ja kaasarendaja. Lisaks on ta raamatu „Kiindumushäirega laps“ autor.

Aleksei Turovski, etoloog ja zoosemiootik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogia-geograafia teaduskonna zooloogina.

Airiin Demir, kliiniline lastepsühholoog, kes on enamuse oma erialapraktikast töötanud tõsiste käitumishäretega noortega Norras ning on viimastel aastatel keskendunud oma välismaa kogemuse rakendamissele Eestis. Ta on tunnustatud Verge metoodika treener.

Anne Daniel-Karlsen on õppinud Tartu Ülikoolis lastearsti eriala. Lisaks on ta omandanud üldarsti ning laste- ja noortepsühhiaatria eriala Norra Kuningriigis. Ta on end täiendanud antroposoofilises meditsiinis  Šveitsis ning läbinud antroposoofilise psühhoteraapia ja psühhiaatria täiendkoolituse Stuttgardis, Saksamaal. Anne Daniel on Norra Arstide Liidu, Eesti Psühhiaatria Seltsi, Eesti Antroposoofiliste Arstide Seltsi Nordic-Baltic Organisation for Professionals Working with Children and Adolescent juhatuse liige ning MTÜ Laste Ravikodu Seltsi juhatuse esimees.

Tiina Kallavus, eripedagoog, logopeed, sotsiaaltöötaja ja mänguterapeut, kes tegutseb hetkel nii Tartu Herbert Masingu Koolis erinevates rollides (muuhulgas juhib ta kooli ja rehabilitatsioonimeeskonna koostööd), töötab lastega Tudulinna asenduskodus ning on kiindumushäirega lapse hooldusema.

Teated