1. Sul on eelnevalt hinnatud töövõime ulatus või määratud puude raskusaste või töövõime kaotuse protsent ( peab olema määratud puuduv töövõime)
  2. Esitad sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniteenuse taotluse
  3. Sotsiaalkindlustusamet kontrollib sinu õigustatust teenusele ja seejärel hindab sinu rehabilitatsioonivajadust
  4. Sotsiaalkindlustusamet väljastab sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse selgumisel suunamisotsuse
  5. Võid jääda teenuse järjekorda kuni 1 aastaks
  6. Järjekorra saabumisel saadab sotsiaalkindlustusamet sulle teate, et võid pöörduda teenuseosutaja poole
  7. Pöördud 60 päeva jooksul teenuseosutaja poole ja lepid kokku teenuse saamise aja
  8. Saad teenust vastavalt sotsiaalkindlustusameti tegevuskavale, rehabilitatsiooniplaanile või -programmile.
  9. Teenuseosutaja koos sinuga hindab teenuse tulemuslikkust
  10. Annad teenuseosutajale kinnituse, milliseid teenuseid oled saanud

Teated