Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonikeskus osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (SRT) psüühilise erivajadusega (autismispektri häire, emotsionaalse trauma kogemus, meeleoluhäire, ärevus, koolitõrge jm) lastele ja noortele ning nende peredele.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutatakse Sotsiaalkindlustusameti ja KOVi rahastuse ja suunamisega alla 16-aastasele lastele.

Õigus rehabilitatsiooniteenusele on lapsel / noorel:

Alates 16 eluaastast osutame sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust puuduva töövõimega inimestele.

Tööalase rehabilitatsiooni teenus

Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonikeskus osutab tööalase rehabilitatsiooni teenust:

  • alates 16 eluaastat
  • kui Töötukassas on määratud vähenenud töövõime
  • neile, kes töötavad, õpivad või otsivad tööd (on registreeritud töötud)

Teated