Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonikeskus osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (SRT) psüühilise erivajadusega (autismispektri häire, emotsionaalse trauma kogemus, meeleoluhäire, ärevus, koolitõrge jm) lastele ja noortele ning nende peredele.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutatakse Sotsiaalkindlustusameti ja KOVi rahastuse ja suunamisega alla 16-aastasele lastele.

Õigus rehabilitatsiooniteenusele on lapsel / noorel:

Teated