Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu)keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel teemadel. Eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada hariduse omandamist, tööle asumist või töötamist.

SOTSIAALSE REHABILITATSIOONITEENUSE JA ABIVAJAVA LAPSE REHABILITATSIOONITEENUSE HINNAKIRI

Teenus45 min
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 28,92 eur
Eripedagoogi individuaalteenus 30,60 eur
Psühholoogi individuaalteenus 31,48 eur
Logopeedi individuaalteenus 31,92 eur
Loovterapeudi individuaalteenus 30,92 eur
Füsioterapeudi individuaalteenus 31,40 eur

TÖÖALASE REHABILITATSIOONI HINNAKIRI ALATES

Teenuse nimetusIndividuaalteenus (45 min)Grupiteenus  (45 min)
Füsioterapeudi teenus 55,00 eur 32,00 eur
Tegevusterapeudi teenus 55,00 eur 32,00 eur
Sotsiaaltöötaja 55,00 eur 32,00 eur
Eripedagoogi teenus 55,00 eur 32,00 eur
Logopeedi teenus 55,00 eur 32,00 eur
Loovterapeudi teenus 55,00 eur 32,00 eur
Psühholoogi teenus 55,00 eur 32,00 eur
Kogemusnõustaja teenus 55,00 eur 32,00 eur
Õe teenus 55,00 eur 32,00 eur
Arsti teenus 55,00 eur 32,00 eur

Teated