1. Lapsel on eelnevalt määratud puude raskusaste
  2. Rehabilitatsiooniteenuse taotluse esitamine sotsiaalkindlustusametile
  3. Sotsiaalkindlustususamet hindab kompleksteenuse vajadust ja vajaduse selgumisel väljastab suunamisotsuse
  4. 60 päeva jooksul pöördumine sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja poole, edasised kokkulepped
  5. Teenuseosutaja meeskond koostöös pere ja võrgustikuga hindab lapse rehabilitatsioonivajadust ja koostab rehabilitatsiooniplaani
  6. Laps saab teenust vastavalt rehabilitatsiooniplaanile
  7. Teenuseosutaja hindab koos lapsevanema/eestkostja ja lapsega teenuse tulemuslikkust
  8. Lapsevanem/eestkostja annab teenuseosutajale kinnituse, milliseid teenuseid laps on saanud

Lisainfo: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Teated