Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on sotsiaalteenus, mis on mõeldud eri- või abivajadusega lapse ja tema pere toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul.

SRT on kompleksne teenus - lapse ja tema pere toimetuleku parandamiseks ei piisa üksikteenuste osutamisest, vajalik on erinevate spetsialistide eesmärgipärane ja koordineeritud koostöö. Rehabilitatsioonitegevuste raamiks on koostöös pere ja lapse / noorega meeskondlikult seatud eesmärgid.

SRT teenuste eesmärgiks on õpetada ja arendada enesega toimetuleku oskusi (enesejuhtimine, emotsioonide kontroll), igapäevaelu oskusi (sh suhtlemisoskused, õpioskused, käitumisnormide järgimine, eneseteenindusoskused jm) parandada toimetulekut kõigis olulistes sotsiaalsetes situatsioonides (kodu, kool, eakaaslaste grupp, avalik ruum jm), suurendada võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks käesoleval ajahetkel ning tulevikuperspektiivis.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu)keskkonna kohandamiseks, tegeletakse lähivõrgustiku nõustamisega.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Mida teha sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste saamiseks tuleb täita sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse taotlus, mille vorm on leitav SIIT, samuti kõikides Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes. Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonimeeskond on valmis vajadusel aitama taotluse vormistamisel (vajadusel võta ühendust rehabilitatsioonikeskuse üldmeilil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

Suunamisotsus rehabilitatsiooniteenusele saadetakse taotluses märgitud e-postile või elukoha aadressil. Koos suunamisotsusega saadetakse:

  • teenuste loetelu, milles on märgitud isikul suunamiskirja väljastamise kuupäeva seisuga rehabilitatsiooniteenuse saamiseks kasutada olevad vabad vahendid;
  • rehabilitatsiooniteenuse osutajate nimekiri, milles on märgitud iga rehabilitatsiooniasutuse kohta kontaktandmed, osutatavad teenused ja järjekord sihtgruppide kaupa.

Inimesel on õigus valida, millisesse rehabilitatsiooniasutusse ta teenusele läheb. Selleks peab ta kas e-posti, telefoni teel või muul viisil sobiva asutusega ise ühendust võtma 60 päeva jooksul pärast suunamisotsuse saamist. Teenuse osutaja registreerib tema poole pöördunud isiku asutuse teenuse järjekorda.

Tartu Herbert Masingu Kooli rehabilitatsioonikeskuse poole on võimalik pöörduda registreerudes SIIN.

Rehabilitatsioonikeskuses osutatakse lapsele / noorele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel vastavalt rehabilitatsiooniprogrammile, juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavale või isiklikule rehabilitatsiooniplaanile suunamisotsusel märgitud perioodil.

Rehabilitatsiooni käigus:

  • hinnatakse inimese teenusevajadust ja hetkeolukorda,
  • seatakse inimese enda ja spetsialisti koostöös eesmärgid, mida soovitakse saavutada,
  • liigutakse erinevate erialade spetsialistide abil seatud eesmärkide poole,
  • hinnatakse koos kliendiga teenuse lõppedes, kas eesmärgid said saavutatud.

Teated